ИТН: Ако на енергийния пазар не се вземат спешни мерки, ще има каскадни фалити на предприятия и икономическа катастрофа като в КТБ

Икономика / България
3E news
470
article picture alt description

"Професионална наивност е да се разчита дългосрочно, че с активиране на мощности в държавната ТЕЦ "Марица изток"-2 и ТЕЦ "Варна", произвеждащи относително скъпа енергия - много над средните цени на европейските енергийни борси, българският енергиен пазар ще стане някога конкурентноспособен". Това се казва в декларация на ПП"Има такъв народ", изпратена до председателя на НС, президента, премиера, КЕВР, медиите и др. Особено тежки последствия ще има това за българската индустрия, която губи конкурентоспособност и е изправена пред фалити, с всички последствия за фиска на държавата, загуба на работни места, социални разходи и т.н. Ако това продължи и не се вземат спешни мерки, ние предсказваме каскадни фалити на предприятия и икономическа катастрофа от рода на "КТБ" , предупреждават от ИТН.

"Доминираният от държавни компании пазар на електрическа енергия у нас може да се опише като волатилен, а съмненията за спекулативно поведение и нарушения се повдигат често. Липсата на координация по линията Министерство на енергетиката, БЕХ и държавните дружества НЕК и ТЕЦ "Марица изток" 2 поставя основателно под съмнение ефективността от високата концентрация на държавна собственост в сектора", се посочва в текста.

Без отговор остават и редица други въпроси на специалистите - защо преди държавната ТЕЦ са били активирани всички частни електроцентрали, защо НЕК не активира резерва, с който разполага в американските централи като първа стъпка в кризата както и ще наложи ли наказания КЕВР на ТЕЦ "Марица изток" 2 за неизпълнение на задълженията й да предлага енергия на борсата при криза на ликвидността. Необяснимо и будещо подозрения за злонамереност, според партията, е това бездействие на ръководствата на държавните енергийни дружества, което изисква сезиране на ДАНС и Прокуратурата.

В последните седмици за поредна година електроенергийният сектор у нас е обект на критики заради екстремно високите цени на електрическата енергия на българската независима енергийна борса/БНЕБ/, които са на нива над 70 на сто спрямо тези в Германия, се казва още в декларация. "Горещата вълна, обхванала Балканския полуостров, както и високите цени на природния газ и въглеродните емисии, паралелно с изкушенията за завишен износ са една част от причините. Основната причина обаче е, че секторът у нас се управлява некомпетентно, безотговорно и дори хазартно. Забавените с години реформи, практиката на законови изменения на "парче" и липсата на визия за развитие на сектора, са истинската причина за тези циклично повтарящи се кризи. Паралелно с липсата на визия, в критични периоди се проявява липсата на ясно регламентирани механизми за балансиране на пазара", посочват от политическата формация.

От ИТН напомнят, че общественият интерес се диктува от сигурността на доставките и цената на енергията, а не "от собствени търговски интереси на отделни дружества, които в много случаи противоречат на интересите на обществото и бизнеса, а в последните действия на държавните структури прозират и политически мотивирани действия". Чак на 10 август, след продължителни настоявания на бизнеса и продължаващата криза на борсата, бяха включени в работа пет енергийни блока на държавната ТЕЦ "Марица изток" 2, които включиха в системата над 800 мегавата, се отбелязва в декларацията.И допълват,че дългият период за взимане на решение за осигуряване на допълнителни мощности за търговете на БНЕБ е показал слабостите на въведения модел "задължителен пул", което е довело до това основните количества електрическа енергия, търгувани на свободен пазар, да минават през платформата "ден-напред".

На този фон, се подчертава в позицията, предложенията за краткосрочни меки са твърде ограничени и основно се свеждат до вече предприетото осигуряване на допълнителни количества електрическа енергия на борсата. Затова от ИТН препоръчват допълнително предлагане на продукти с по-адекватен дневен профил.
По-важният въпрос обаче е предприемане на средносрочни и дългосрочни мерки за реформи в сектора, които минават през сериозна ревизия на пазарния модел, инвестиционните програми и съответно през законови промени. В тази връзка от политическата сила предлагат да бъде приета национална стратегическа рамка след обществено обсъждане, в която да бъдат представени целите за устойчиво развитие на сектора в дългосрочен план.

Тези цели изискват както либерализация на пазара в краткосрочен план, така и приложение на нови технологии в съзвучие с общите европейски политики, което ще осигури цени на електроенергията, конкурентни на европейските цени на борсата. Сред мерките, които ИТН препоръчва, е също разработване и приемане на национален пазарен модел с отчитане на механизъм за капацитет, който да адресира въпросите за гарантиране на доставките при върхово потребление, но и принципите за осигуряване на подкрепа за изграждане на нови ядрени и ВЕИ-мощности; обявяване на обвързващ график за ограничаване на регулирания пазар до групата на енергийно уязвимите потребители; преразглеждане работата на БНЕБ; преоценка на методите на държавно управление в енергетиката; преразглеждане на ролята и нуждата от БЕХ /след изваждане от структурата му на енергийните мрежови оператори ЕСО и Булгартрансгаз/ , който сега е по-скоро финансова структура и като такава би следвало да е под патримониума на Министерство на финансите; спешно разследване от КЕВР на десетките сигнали за спекулативни сделки и нарушения на регламента REMIT на енергийната борса, които въпреки докладването на Асоциацията на европейските регулатори, не получава адекватно отношение у нас.

От ИТН предлагат още НС да вземе политическо решение за реалистичен срок за работа на въглищните ни централи, което е обвързано с осигуряването на държавна помощ и задълженията за инвестиции в нови технологии.И настояват за незабавно сезиране на ДАНС и Прокуратурата за разследване и подвеждане под съдебна отговорността за престъпно бездействие на служебните лица в БЕХ, НЕК и ТЕЦ "Марица изток" 2 по овладяване на кризата.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща