Печалбата на „Булгартрангсаз“ за полугодието достига 55 млн. лева

И преди проекта за разширение на газовата мрежа операторът е имал съотносимо еднакви приходи със сега, обясни енергийният министър Андрей Живков

Енергетика / България
3E news
692
article picture alt description

Въпреки че са инвестирани 2,5 млрд. лева, печалбата на "Булгартрансгаз" тази година ще е същата, както предишната. Това отговори служебният министър на енергетиката Андрей Живков по време на изслушване в Народното събрание относно актуалното икономическо състояние на оператора на националната газопреносна мрежа - търговското дружество "Булгартрансгаз".
Печалбата /преди данъци/ към 31 декември 2020 г. на "Булгартрансгаз" е 80 млн. лева спрямо реализирана печалба към 2019 г. - 116 млн. лева, посочи Живков. Към 30 юни 2021 г. дружеството е реализирало печалба след данъци в размер на 55 млн. лева.

Според Андрей Живков, ако този резултат се екстраполира, към края на годината очакваният резултат ще е пак в рамките на 100-120 млн. лева. Това означава, че положителният финансов резултат ще е съотносим с този отпреди реализацията на проекта за разширението на газопреносната мрежа и по-конкретно строителството на „Балкански поток“. Т.е. инвестирани са 2,5 млрд. лева, а резултатът е същият. Служебният енергиен министър изтъкна, че за да е ефективен този проект, печалбата трябва да се увеличи поне с 250 млн. лева.

Има значително нарастване на дългосрочните задължения на "Булгартрансгаз" ЕАД заради реализиране на тези инвестиционни дейности. Те са на базата на неясно колко рационални финансови модели, както и съмнителна ефективност на разходите по изпълнение. Това отговори служебният министър на енергетиката Андрей Живков по време на изслушване в Народното събрание относно актуалното икономическо състояние на оператора на националната газопреносна мрежа - търговското дружество "Булгартрансгаз". По думите му това води до видимо влошаване на финансово-икономическото състояние на дружеството, което в краткосрочен и средносрочен мащаб ще изпитва сериозни затруднения за реализиране на дори ефективни нови проекти.

По отношение в баланса на дружеството се констатира драстично нарастване на нетекущите пасиви с 1 млрд. и 814 млн. лева, които през 2020 г. достигат до 2 млрд. 163 млн. лева спрямо 287 млн. лева към 2019 г, посочи от парламентарната трибуна Живков.

Отчетното увеличение е основно заради подписаните договори с обединение консорциум "Аркад" и "Ферощал Балкангаз", възлизащи на 1 млрд. и 45 млн. лева, които са свързани с изпълнението на проекта Балкански поток. Общата стойност на направените до момента разходи, свързани с изпълнението на проекта, е 2 млн. 505 млн. лева /без ДДС/.

Друга основната част от нетекущите задължения през 2020 г. са дългосрочни заеми към кредитни институции в размер на 794 млн. лева. Кредитите са обезпечени с парични средства под формата на депозити в размер на 20 процента от усвоената и непогасена сума на кредита. Текущите задължения на дружеството са по-малко в сравнение с 2019 г. с 36 млн. лева. Търговските и другите задължения са се повишили с 214 млн. лева, като в по-голямата си част са задължения към доставчици и начислени суми по договори.

Към 31 декември 2020 г. краткосрочните заеми намаляват с близо 68 процента и достигат 126 млн. лева, добави служебният министър. През текущата година се наблюдават сходни тенденции по постигнатите финансови резултати - а именно приходи от дейността в размер 241 млн. 951 000 лв. Печалбата от оперативната дейност е 72 млн. лв. Печалбата след финансови и други разходи и данъчни отчисления е 55 млн. лева. От реализираната печалба за полугодието е видно, че в края на 2021 г. "Булгартрансгаз" ще реализира нетен капиталов поток в размер на 100-120 млн. лева, който, с оглед огромната инвестиция за реализирането на проекта за разширение на газопреносната мрежа, е крайно незадоволителен и несъответства, че проектът ще се изплати за 10 години, счита Андрей Живков.

В общата структура от реализираните приходи от продажби за 2020 г. най-голям дял заемат приходите от пренос за природен газ до трети страни, които са Гърция, Турция и Северна Македония, са в размер на 272,3 млн. лв. През този период са пренеси по-малки количества по направление Турция спрямо 2019 г., за сметка на увеличени количествата в посока Гърция и Северна Македония. Следващите по големина в структурата по приходи - с дял от 19 процента, са тези от пренос от природен газ по националната газопреносна мрежа в размер на 73 млн. лева. Спрямо същия период на предходната година те са по-малко с 12 млн. и 570 000 лв., което е близо 15 на сто намаление. Отчетното намаление спрямо 2019 г. се дължи на "пренесените" близо 13 процента по-малко природен газ. Технологичните разходи на дружеството за пренос и съхранение на природен газ са 27 млн. лева и представляват 12 процента от разходите, допълни служебният министър на енергетиката.

Относно изчезналата Пътна карта за проучване развитието на българската газопреносна система министърът каза, че са открити документи, които се позовават на пътната карта с "Балкански поток", но самата пътна карта не е открита. Депутатът от “Демократична България” Мартин Димитров предложе да се потърси руската “Газпром”, която да ни предостави копие на документа. Ако това не бъде направено от енергийното ведомство, то група депутати имат готовност да изпратят запитване до централата на “Газпром”.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща