ОПЕК запази прогнозата си за ръст на търсенето на петрол през 2021-2022 години

Повишена е прогнозата за доставки на петрол извън страните от ОПЕК през 2021 г.

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
722
article picture alt description

Оценката за темповете на ръст на търсенето на нефт през 2021 г. остават непроменени, независимо от повишаването на прогнозата за ръст на БВП, пишат анализаторите на ОПЕК в месечния си обзор.

Така оценката за ръст на световната икономика е повишена с 0,1 п.п. (процентни пункта) и за 2021 г. и за 2022 г. – до 5.6 % и 4.2 % съответно. Анализаторите обаче запазват темповете на ръст на търсенето на нефт през 2021 г. на ниво от 5.95 млн. барела на ден – до 96,57 млн. барела на ден, тъй като възстановяване на икономиката се очаква в сектори, които не са свързани с потреблението на нефт и газ. 

Все пак експертите в известна степен преразглеждат оценката си за търсенето през първото тримесечие на 2021 г. (минус 200 хил. барела на ден) заради по-слабо от очакваното потребление от страните от ОИСР, което се компенсира от по-добрите данни от страните извън тази организация през второто тримесечие на 2021 г. (плюс 200 хил. барела на ден). Прогнозата за търсенето през тритото и четвъртото тримесечия остават без промяна – 98,23 и 98ь82 млн. барела на ден съответно. 
Световното търсене на петрол през 2022 г. според прогнозата на ОПЕК ще се увеличи с 3,28 млн. барела на ден – до 99,86 млн. барела на ден, което също съвпада с предходната прогноза. Междувременно ОПЕК понижава очакването си за търсенето на петрол през първото тримесечие на 2022 година с 200 хил. барела на ден – до 96,83 млн. барела на ден, но го повишава за второто тримесечие отново с 200 хил. барела на ден – до 98,71 млн. барела на ден. Прогнозата за третото и четвъртото тримесечия не се променят – 101,17 и 102,62 млн. барела на ден съответно.

Очакването е, че през 2022 г. икономическия ръст ще се ускори в резултат на мерките за подкрепа. Освен това се очаква, че пандемията COVID-19 ще бъде локализира в резултат на ваксинациите и подобряването на лечението, което ще осигури устойчив ръст на търсенето на нефт, както от ОИСР, таза и от другите страни. 
Експертите прогнозират, че бензинът, дизеловото гориво и леките дестилати ще са сред лидерите при търсенето на петрол, тъй като постепенно се възстановява транспортния сектор, а промишленият набира обороти. 

Предварителните данни за юни сочат, че, че търговските запаси от нефт на страните от ОИСР са се понижили с 23 милиона барела - до 2,922 милиарда. Това е с 289,4 милиона барела по-малко от година по-рано, с 90,4 милиона барела под средното петгодишно ниво и 25 милиона барела по-малко от 2015-2019 г. (нивото, на което ОПЕК + оценява ефективността на сделката за ограничаване на производството). В същото време запасите от петрол са намалели с 38,3 млн. барела спрямо предходния месец - до 1,416 млрд. Барела (със 70,5 млн. по-малко в сравнение с 2015-2019 г.), а останалата част от петролните продукти е нараснала с 15,3 млн. Барела - до 1,507 млрд. (с 45,3 млн. барела над нивото от 2015-2019 г.).

Оценката на темповете на ръст на доставките на петрол (включително кондензат и други течни въглеводороди) за 2021 г. е увеличена с 0,27 млн. барела на ден в сравнение с предишната прогноза, основно поради преразглеждането на показателите за страните, участващи в споразумението ОПЕК + , става ясно още от месечния доклад на ОПЕК.

Както бе съобщено, през юли бе взето решение, че от август страните от ОПЕК+ увеличават добива си на нефт с 400 хил. барела на ден всеки месец до пълното сваляне на ограниченията от 5,8 млн. барела на ден. 

При това положение, производството на течни въглеводороди през 2021 г. ще нарасне с 1,1 млн. барела на ден – до 64 млн. барела на ден, което, както и преди е далеч от най-високото ниво от 66,9 млн. барела на ден, регистрирани преди пандемията, за първото тримесечие на 2020 г. 

„Нещо повече, водещите европейски енергийни компании изразиха увереност в дългосрочно възстановяване от пандемията, разчитайки на по-високите цени на петрола, за да увеличат възвръщаемостта на акционерите и, за да успокоят инвеститорите по пътят им за осъществяване на рискови климатични стратегии. Прогнозата за доставките на петрол за 2021 г. предполага от своя страна ръст в Канада, Русия, Китай, САЩ, Норвегия и Бразилия, докато при Обединеното кралство, Колумбия, Индонезия и Египет се очаква спадът на производството “, се казва в доклада.

Прогнозата за производството на течни въглеводороди в Руския за 2021 г. е увеличена от 40 хил. барела на  ден до 120 хил. барела на ден - сега се очаква производството да нарасне до 10,78 млн. барела на ден.

Прогнозата за ръст на предлагането на течни въглеводороди от страните извън ОПЕК за 2022 г. е увеличена с 0,84 млн. барела на ден, също основно в резултат на последните решения на ОПЕК +. Ако преди месец  увеличението е трябвало да е с 2,1 милиона барела на ден - до 65,85 милиона барела на ден, то новата прогноза предвижда покачване с 2,94 милиона барела на ден - до 66,94 милиона барела на ден.

Основните двигатели на ръст са Русия (+1 млн. барела на ден - до 11.78 млн. барела на ден) и САЩ (+ 0.78 млн. барела на ден - до 18.49 млн. барела на ден), следвани от Бразилия, Норвегия, Канада, Казахстан, Гаяна. "Въпреки това несигурността относно финансовите и оперативните аспекти на производството в САЩ остава висока", се казва в доклада.

Производството на кондензат и други течни въглеводороди в страните от ОПЕК през 2021 г. се очаква да нарасне със 120 хил. барела на ден - до 5.17 млн. барела на ден. За 2022 г. се предвижда увеличение от 130 хил. Барела на ден - до 5.29 млн. Барела на ден.
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща