Сериозен спад на консумацията на въглища в ЕС последните 2 години, България е сред лидерите

В процентно отношение нашата страна показва дори малко по-добри резултати от Германия

Енергетика / Свят
Кристиан Костурков
1292
article picture alt description

Сериозно намаление на потреблението на въглища в ЕС отчита Евростат. В рамките на последните две години то е намаляло приблизително с една трета, като това се отнася както за каменните, така и за кафявите въглища. Намаляването също така се отнася и до производството им.

От европейската статистика отбелязват, че след започналия от 1990 г. постепенен спад на потреблението на въглищата в ЕС, през и след 2019 г. той се е ускорил сериозно. Така през 2020 г. спрямо 2018 г. потреблението на каменни въглища е намаляло с 35%, а на кафявите (предимно лигнитни) с 33 на сто.

Изследвайки данните по месеци през изминалата година, от Евростат отбелязват, че се наблюдава влияние на пандемията от COVID-19 и върху производството, и върху потреблението на въглища, но до каква степен тя е оказала влияние върху тези фактори ще стане ясно през идните години.

През кризисната 2020 г. в ЕС са били произведени 56 млн. тона каменни въглища, което е с 80% по-малко спрямо 1990 г. Отчита се огромен спад и на производителите. Броят на държавите членки, добиващи каменни въглища, е намалял от 13 през 1990 г. до едва две държави през 2020 г. Едната е Полша, която генерира 96% от общото производство в ЕС, а останалите се падат на Чехия.
Потреблението на каменни въглища в Общността също намалява сериозно, но с по-бавни темпове от производството. През 2020 г. са били използвани 144 млн. тона такива въглища, което спрямо 1990 г. представлява спад от 63%, като отново по-рязко намаление се наблюдава от 2019 г. насам. В същото време обаче Евросъюзът продължава да потребява повече каменни въглища отколкото произвежда и то в пъти, въпреки същественото намаление, а разликата се покрива от внос.
Подобна е ситуацията и с производството и консумацията на кафявите въглища в ЕС, като отново от 2019 г. насам се наблюдава по-ускорен спад. Така през 2020 г. се стига до 64% намаление на потреблението им спрямо 1990 г. до 246 млн. тона. От тях 95 на сто се падат на едва 6 държави. Лидер е Германия, която е използвала 44% от общото количество, следва Полша с 19 на сто, Чехия с 12%, България с 9.7 на сто, Румъния с 6.8% и Гърция с 5.6 на сто. Приблизително същото е положението и по отношение на производството, тъй като почти винаги кафявите въглища се консумират от държавите, които ги добиват, а същевременно има много слаба търговия с тях.

По отношение на България данните на Евростат сочат, че през миналата година сме потребили малко под 24 млн. тона въглища. А спадът между 2019 и 2020 г. е значително по-сериозен в сравнение с този между 2018 и 2019 г. През м.г. страната ни е консумирала точно 23.954 млн. тона въглища, което е с 5.56 млн. тона или близо 19% по-малко. Докато отчетеното намаление през 2019 спрямо 2018 г. е от 7.8 на сто или 2.5 млн. тона по-малко от потребените тогава 32 млн. тона въглища у нас.

Драстично намаление се наблюдава у нас и в рамките на последните 10 години. През 2011 г. България е консумирала 41.048 млн. тона въглища, като до 2020 г. това количество е намалено с почти 17.1 млн. тона или с над 41.5%.

По отношение на спада в потреблението на въглища България спокойно може да се сравнява дори с Германия. Там в процентно отношение отчетеното намаление между 2019 и 2020 г. е дори малко по-малко от нашето – 18.1 на сто, което се отнася и за периода между 2011 и 2020 г. - 40.5 на сто.

От Евростат обясняват по-ниското потребление на каменни въглища с трансформацията на енергийния сектор в рамките на борбата с климатичните промени. Така при производството на електроенергия въглищните централи биват все по-силно измествани от газовите и ВЕИ-тата, благодарение на което и до голяма степен намалява потреблението на въглища. В същото време спада и производството на кокс, използван в различни индустрии, например в производство на желязо и стомана. Не на последно място идва и цената на квотите за въглероден диоксид, която нарасна сериозно през последните години, което пък кара ТЕЦ-овете да ограничават производството си. Същото обяснение европейската статистика дава и за свиването на производството и потреблението на кафяви въглища. Още повече, че 93% от тях се горят в ТЕЦ-овете. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща