ТЕЦ „Марица Изток 2“ включва още един енергоблок и обявява търгове за доставка на 150 MW ток

Енергетика / България
3E news
508
article picture alt description

В „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД се проведе работна среща с дъщерните дружества от групата. В срещата участваха още заместник-министърът на енергетиката Мирослав Дамянов и председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов. Бяха обсъдени възможностите за реакция от страна на държавните дружества в условията на покачващите се цени на електроенергията на Българската независима енергийна борса.

В тази връзка „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД от утре ще пусне още един енергоблок – номер 2, с което включените в паралел с електроенергийната система енергоблокове стават пет. Останалите три енергоблока на държавната електроцентрала са в планов ремонт. Публикувани са и три търга за продажба на електроенергия, които ще бъдат проведени утре на 10.08.2021 г. - за периода 16.08.2021 г. – 22.08.2021 г. - 150 MW, за 23.08.2021 г. – 29.08.2021 г. - 150 MW и за м. септември за 150 MW.

В първите 9 дни на м. август средното дневно потребление на крайните снабдители превишава определеното в решението на КЕВР с 5 984 МВтч. За компенсиране на този преразход „Национална електрическа компания“ ЕАД използва повече енергия от централите с дългосрочни договори ТЕЦ „ЕЙ И ЕС-3С Марица Изток 1“(Ей И Ес) и ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ (КГМИ 3), като осигурява пълно натоварване на всички работещи блокове, след осигуряване на задължителния резерв за ЕЕС. Към момента два от блоковете в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ са в годишен планов ремонт, съгласуван между НЕК ЕАД, КГМИ3 и ЕСО ЕАД.  Работата на ВЕЦ на НЕК ЕАД е съобразена с отпуснатите квоти за изразходване на вода от МОСВ и същото е в рамките на определените лимити.

Покана за участие в срещата беше отправена и към работодателските организации с цел създаване на диалог и търсене на работещи решения, съобщават от холдинга.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща