Еврохолд предлага на акционерите на ЧЕЗ Разпределение България да изкупи акциите им

Търговото предложение е за изкупуване на акциите, представляващи 33 % от капитала на публичното дружество на цена от 276.88 лв. за акция

Икономика / България
3E news
465
article picture alt description

Новият собственик на бизнеса на Групата ЧЕЗ в България Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В. (дъщерно и 100% собствено на Еврохолд България) отправи търгово предложение към акционерите на публичното дружество ЧЕЗ Разпределение България, което се търгува на Българската фондова борса (БФБ), да изкупи техния дял, представляващи 33% от капитала на Дружеството при цена за една акция от 276.88 лв.

В Уведомлението, публикувано на сайта на БФБ, са посочени и всички съществени условия по него. Преди това Уведомлението е представено на представителите на служителите на ЧЕЗ Разпределение България АД.

Новият собственик на 67% от капитала на публичното дружество няма намерение да променя неговия предмет на дейност и да го сваля за търговия от борсата. В Уведомлението за търговото предложение се казва: „Основната стратегия на „Ийстърн Юропиън Електрик Кьмпани" Б.В., която ще се изпълнява последователно от Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България" АД е поддържането на пазарната позиция на Дружеството на регулиран пазар чрез оптимизация на разходите, намаляването на въглеродния отпечатък на дружеството, и инвестиции в нови системи за управление и автоматизация на електропреносната мрежа на Дружеството на територията на Западна България.“

Предстои Комисията за финансов надзор да вземе решение.

Преди това беше отправено и търгово предложение за изкупуване на дела на акционерите и на другото публично дружество „ЧЕЗ Електро България“, но не е посочена търгова цена.

Сделката за придобиване на бизнеса на ЧЕЗ в България от Еврохолд България за 335 млн. евро бе финализирана на 27 юли.

Вижте още: Еврохолд финализира придобиването на бизнеса на ЧЕЗ Груп в България

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща