Правителството одобри актуализацията на държавния бюджет

В законопроекта кабинетът залага на повече с 1.3 млрд. лв. приходи и подобрение на бюджетното салдо на касова основа до 4 604.2 млн. лв. (3,6 процента от прогнозния БВП)

Икономика / България
3E news
518
article picture alt description

Въпраки че актуализацията на държавния бюджет е работа на парламентарно подкрепено правителство, ние предлагаме актуализация, заради ситуацията, която е динамична, а редовно правителство все още не е съставено. В същото време икономическата и здравната ситуация в държавата е такава, че се налага да бъдат взети неотложни мерки, с които да се гарантира: работата на държава за социалните плащания, дейността на бизнеса, подготовката за здравна криза, ако такава се развие през есента, каквато много от наблюдателите очакват. С тези думи откри днешното извънредно заседание на правителството служебният премиер Стефан Янев. Пред народните представители по-рано през деня по време на изслушването в парламента за състоянието на финансите на държавата, министър-председателят също посочи, че актуализацията на държавния бюджет принципно е работа на парламентарно подкрепено правителство.

Мотивите за актуализацията

По-късно в съобщението на пресслужбата на правителството до медиите, че кабинетът е одобрил проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година, като аргументи се посочват по-конкретно все по-реалните рискове за нова вълна на пандемията през есента, свързани с бързото разпространение на варианта „Делта“ на COVID-19 в някои страни в Европа, бавния темп на масова ваксинация в България, както и изчерпаните ресурси в бюджета за годината за продължаване на социално-икономическите мерки за подкрепа на бизнеса и уязвимите групи от населението. Едновременно с това, предложената актуализация на разчетите за годината отразява и променените очаквания по отношение на основните индикатори в макрорамката на бюджета, които съответно са отразени в приходната част, пише в мотивите към законопроекта.

Направените предложения за законодателни промени търсят баланс между необходимостта от осигуряване на допълнителни средства за приоритетни и неотложни политики до края на годината, при вече напълно изчерпани източници за тяхното обезпечаване в рамките на разчетите по ЗДБРБ за 2021 г. и възможностите на приходната част на бюджета да осигури тяхното финансиране. Прегледът на параметрите по бюджетното изпълнение към полугодието и подобрените очаквания при голяма част от макроикономическите индикатори дават основание да се очаква, че преизпълнението на приходите, което се очертава в годишен план, може да посрещне тези допълнителни разходи без това да доведе до влошаване на бюджетната позиция на касова основа спрямо първоначално заложените целеви стойности. Поради това със законопроекта не се предлагат промени в одобрените ограничители по отношение на емисиите и размера на държавния дълг за годината. Предвидено е също така основната част от по-високите от планираните постъпления по сметката за средства от ЕС на Националния фонд по Механизма за възстановяване и устойчивост за 2021 г. от увеличението на размера на предварителното префинансиране да се отразят в подобрение на салдото по консолидираната фискална програма.

Приходите

Изготвените оценки от приходните администрации очертават в годишен план приходите по държавния бюджет да бъдат по-високи от разчетените със ЗДБРБ за 2021 г. с около 1.3 млрд. лв. (1.1 % от прогнозния БВ П). Приходите по бюджетите на социално­осигурителните фондове, които се отразяват в общите приходи по консолидираната фискална програма, също се очаква да бъдат по-високи с над 0.3 млрд. лв. (0.3 % от прогнозния БВП). Също така положителен ефект върху приходите по консолидираната фискална програма ще окажат и очакваните по-високи от планираните постъпления в Националния фонд по Механизма за възстановяване и устойчивост за 2021 г., които се дължат на увеличението на размера на предварителното префинансиране от 10% на 13%. За целите на изчислението на аванса е използвана максималната сума, предвидена за България по грантовата схема на Механизма, като очакванията са, че тези приходи ще бъдат получени през месец декември 2021 година. Това увеличение се отразява в подобряване на разчетите в частта на постъпленията на приходи от помощи и дарения по консолидираната фискална програма за 2021 г. в размер на около 0.4 млрд. лв. (0.3% от прогнозния БВП).

Разходите

За обезпечаване на ресурс за продължаване на действащите към момента мерки, както и за нови такива и за покриване на недостиг на средства в някои бюджетни системи, в разчетите по ЗИД на ЗДБРБ за 2021 г. е предвиден ресурс в размер на 1.2 млрд. лв. (0,9 % от прогнозния БВП), който е обособен в резерва за непредвидени и/или неотложни разходи. Допълнителен натиск върху разходите оказва необходимостта от увеличение на средствата, предвидени за изплащане на вноската на Република България в общия бюджет на ЕС за 2021 година. Промяната в разчетите е свързана с комбинираното въздействие на изменения в разходната и приходната политики на ЕС, а необходимият допълнителен ресурс е в размер на 103.5 млн. лева.

Със законопроекта са предложени и промени в частта на бюджетните взаимоотношения (трансферите) по държавния бюджет в общ размер на 152, 7 млн. лв. (0,1 % от прогнозния БВП). С направените предложения в общата бюджетна рамка за годината са обвързани произтичащите промени в бюджетните взаимоотношения по държавния бюджет с бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) в контекста на изготвените проекти на ЗИД на ЗБДОО и ЗБНЗОК.

Повишените вноски в ЕС

На база на предложените промени в приходите, разходите, бюджетните взаимоотношение (трансфери) и вноската на Република България в общия бюджет на ЕС, за настоящата година е предвидено влошаване на салдото по държавния бюджет със 141.3 млн. лв. (0.1 % от прогнозния БВП) спрямо разчетите по ЗДБРБ за 2021 г., с което дефицитът по държавния бюджет за 2021 г. се предвижда да бъде в размер на 5 625.7 млн. лв. (4.4 % от прогнозния БВП). Същевременно, отразявайки предложените промени в ЗИД на ЗДБРБ за 2021 г. в общата бюджетна рамка по консолидираната фискална програма, се прогнозира подобрение на бюджетното салдо на касова основа до 4 604.2 млн. лв. (3.6 % от прогнозния БВП).

Да припомним, че Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди в понеделник, 26 юли, проектите на Закона за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г., промените на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., както и на промените в Закона за държавния бюджет на България за 2021 г.

Вижте още: Тристранката одобри актуализацията на бюджета с много забележки към НЗОК

Още по темата:

По-малък дефицит предлага финансовият министър при актуализацията на държавния бюджет за 2021 г.

Над 1.8 млрд. лева повече разходи предвижда актуализацията на държавния бюджет за 2021 г.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща