Първо повишение на външния дълг за годината през май

Брутният външен дълг в края на май 2021 г. възлиза на 39 394.8 млн. евро (61.1% от БВП2), което е с 1695.2 млн. евро (4.5%) повече в сравнение с края на май 2020 г. (37 699.6 млн. евро, 62.2% от БВП)

Икономика / България
3E news
438
article picture alt description

След четири поредни месеца, в които Българската народна банка (БНБ) отчиташе спад на брутния външен дълг, през май за пръв път през настоящата година е регистрирано нарастване на външните задължения на държавата.

Брутният външен дълг в края на май 2021 г. възлиза на 39 394.8 млн. евро (61.1% от БВП2), което е с 1695.2 млн. евро (4.5%) повече в сравнение с края на май 2020 г. (37 699.6 млн. евро, 62.2% от БВП), показват обявените днес данни от БНБ.

Краткосрочни и дългосрочни задължения

В края на май 2021 г. краткосрочните задължения са 6052.3 млн. евро (15.4% от брутния дълг, 9.4% от БВП) и се увеличават със 185.9 млн. евро (3.2%) спрямо края на май 2020 г. (5866.5 млн. евро, 15.6% от дълга, 9.7% от БВП).

Дългосрочните задължения възлизат на 33 342.4 млн. евро (84.6% от брутния дълг, 51.7% от БВП), като се увеличават с 1509.3 млн. евро (4.7%) спрямо края на май 2020 г. (31 833.1 млн. евро, 84.4% от дълга, 52.5% от БВП). От тях 23 953.6 млн. евро (60.8%) са с остатъчен матуритет над една година. Към края на май 2021 г. 85% от брутните външни задължения са деноминирани в евро, при 82.5% година по-рано.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на май 2021 г. е 8312.1 млн. евро (12.9% от БВП). Спрямо края на май 2020 г. (6110.5 млн. евро, 10.1% от БВП) той се увеличава с 2201.6 млн. евро (36%).

Задължения по сектори

Външните задължения на Централната банка са 824.9 млн. евро (1.3% от БВП). Те се понижават с 25.1 млн. евро (3%) спрямо края на май 2020 г. (850 млн. евро, 1.4% от БВП).

Външните задължения на сектор Други парични финансови институции (банки и фондове на паричния пазар) са 4230.9 млн. евро (6.6% от БВП). Те се увеличават със 148.2 млн. евро (3.6%) спрямо края на май 2020 г. (4082.7 млн. евро, 6.7% от БВП).

Външните задължения на Други сектори са 12 076.6 млн. евро (18.7% от БВП). Те намаляват с 880.6 млн. евро (6.8%) спрямо същия месец на миналата година (12 957.2 млн. евро, 21.4% от БВП).

Вътрешнофирменото кредитиране

е в размер на 13 950.3 млн. евро (21.6% от БВП) в края на май 2021 г., което е с 251.1 млн. евро (1.8%) повече в сравнение с края на май 2020 г. (13 699.2 млн. евро, 22.6% от БВП). То е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 35.4% към края на май 2021 г., при 36.3% година по-рано.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща