Монтирането на модерните дистанционни уреди за дялово разпределние слага край както на посещенията на инкасатори в домовете ни, така и на изравнителните сметки

Предимство е и фактът, че уредите са автоматизирани и не съществува риск от неволна грешка, смята Ясен Кацаров, директор на Топлофикация Перник

Енергетика / България
3E news
535
article picture alt description

Системата за топлинно счетоводство в ролята на надеждно средство за отчитане на изразходваната топлинна енергия от абонатите на топлофикациите, бе въведена в България през 1999 година чрез изменения в Закона за енергетиката. Мярката беше част от мероприятията за енергийна ефективност, залегнали в условията за присъединяване на страната ни към ЕС.

„Благодарение на монтажа на уредите за дялово разпределение, които са индивидуалните разпределители, водомерите за топла вода и апартаментните топломери, общата енергия за отопление и подгряване на вода се разпределя правилно между отделните имоти. В наши дни имаме по-добра алтернатива на морално остарелите устройства, които всички българи монтираха в домовете си в първите години от новото хилядолетие. Става въпрос за модерните уреди за дялово разпределение, които позволяват снемане на показанията за потребената топлинна енергия и битово гореща вода от разстояние. Говоря за дистанционните устройства за дялово разпределение.“ каза изпълнителният директор на Топлофикация Перник Ясен Кацаров.

Абонатните станции на територията на страната са оборудвани с топломери, които се отчитат в края на всеки месец. Отчетената топлина се разпределя между клиентите на база потреблението на всеки имот от преходния отоплителен сезон, като ежемесечно топлофикациите изпращат на потребителите фактури, калкулирани на основата на генерираните данни. След засичане на показанията на уредите в края на отоплителния сезон, топлинният счетоводител изготвя изравнителна сметка на база реалното потребление за всеки отделен имот.

„Монтирането на модерните дистанционни уреди за дялово разпределние слага край както на посещенията на инкасатори в домовете ни, така и на изравнителните сметки, които често ни изненадват с пари за довнасяне към топлофикация. Предимство е и фактът, че уредите са автоматизирани и не съществува риск от неволна грешка.“  каза Ясен Кацаров.

Директорът на Топлофикация Перник Ясен Кацаров обясни още, че монтажът на дистанционните уреди за дялово разпределение е законово регламентиран и е задължителен. Ясен Кацаров уточни, че всички, монтирани в страната устройства, трябва да бъдат подменени с дистанционни в срок до 2027 година.

„Резултатът от въвеждането на системата за топлинно счетоводство е повишаване на енергийната ефективност, но усилията не се изчерпват до тук. Потенциалът за енергийната ефективност на инфраструктурата на централизираното отопление и охлаждане се съдържа и в рехабилитацията на топлопреносните мрежи в топлофицираните градове, както и в подмяната на остарелите директни абонатни станции с модерни високоефективни автоматизирани индиректни станции. Модернизацията на топлопреносната мрежа ще доведе до намаляване на загубите по преноса и разпределението на топлинна енергия и до редуциране на емиисите парникови газове.“ каза Ясен Кацаров.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща