КЕВР казва за тарифния и мрежови кодекс на IGB в края на юни

Има клауза take or pay

Енергетика / България
Маринела Арабаджиева
962
article picture alt description

26 юни е индикативната дата, на която Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще се произнесе по тарифния и мрежовия кодекс на междусистемната газова връзка Гърция-България (газопровода IGB). Това съобщи днес председателят на регулаторната комисия Иван Иванов след общественото обсъждане на Тарифния кодекс на IGB.

Това се налага предвид необходимостта и от предстоящо обсъждане на мрежовия кодекс, стана ясно по време на заседанието. От работната група, изготвила доклада за тарифния кодекс осведомиха, че буквално преди дни е внесен преработен вариант на мрежовия кодекс и изразиха очакване обсъждането му да бъде осъществено до края на месеца. От страна на участващите в заседанието дружества, както и от Министерство на енергетиката, бе посочена пълната липса на яснота по тарифния кодекс именно поради липсата на мрежовия такъв. Представителят на енергийното министерство Цветкова припомни, че заради освобождаването на IGB от действието на третия енергиен пакет тарифите за транспортиране не се определят от страните, а от тарифен кодекс. Представителят на „Булгартрансгаз“ Диков обърна внимание както на липсата на конкретни данни в тарифния кодекс, така и на многото препратки към мрежовия кодекс. Той постави и въпрос и дали интерконекторът ще се развие като преносна мрежа, но отговор не бе получен  на този етап на обсъждане. Николов от „Булгаргаз“, който е и с резервиран капацитет, както стана ясно, се оплака от недостатъчна информация в документа и се ангажира с допълнителен анализ и представяне на становище в рамките на 14 дни.

В документа, публикуван на интернет страницата на КЕВР, на практика всички важни цифри, в резултат на които би могло да се направи някакъв анализ, са с многоточия, което е свързано с необходимостта от конфиденциалност, но пък затруднява работата. В документа се посочва, че  „Тарифата за IGB трябва да отразява ефективните разходи, да е прозрачна и недискриминационна и да следва принципите, описани в съвместното становище. Тарифният кодекс за IGB определя ценовия механизъм за всички предлагани от IGB капацитетни продукти, а именно капацитетни продукти с различна продължителност с твърд и прекъсваем характер“, се посочва в документа. В него са посочени и различните видове входни и изходни тарифи, съобразени и с продуктите, предоставяни през интерконектора, както и таксите и плащанията, включително и резервационните цени и оперативните разходи за компресорна станция.

След заседанието търговският мениджър от дружеството ICGB Фабио Сантамброджо в отговор на въпорс при какви тарифи ще се транспортира газ по бъдещата газова връзка Гърция-България припомни, че в момента текат публичните обсъждания и „не може да се добави нищо към информацията, докато не приключат обществените обсъждания“. „Тогава ще разполагаме с окончателния вариант на тарифния кодекс, който ще съдържа всички условия, цялата необходима информация, за да се разбере как ще се транспортира газ през бъдещия интерконектор“, каза той.

Сантамброджо потвърди, че търговците, резервирали капацитет за транспортиране на газ през интерконектора, са петима. "Има петима търговци, които вече са резервирали капацитет след проведените пазарни тестове. Първоначалният капацитет на газопровода е 3 милиарда кубически метра годишно".

В отговор на въпрос дали има клауза take or pay (транспортирай или плащай) при  100 % овъзмездяване в договора със SOCAR, той каза, че „да, съществува схема транспортирай или плащай,  така че ако даден търговец е резервирал капацитет на обвързваща основа съгласно пазарния тест и не успее да запълни този капацитет, то тогава ще трябва да заплати таксата за транспортиране ако не се номинират количества“.

„Това е записано в тарифния кодекс и се определя от  количеството, резервирано за транспортиране, умножено по тарифата. Това количество, което е резервирано за транспортиране е фиксирано, така че в този случай ще е 100 %. Това е начинът, по който се формира таксата за транспортиране в цяла Европа. Става въпрос за постоянен капацитет“, каза Сантамброджо.  Същевременно представител на дружеството уточни, че може да се говори само за капацитетите, но не и за търговските условия при доставчиците.  

Припомняме, че становището на КЕВР за тарифния кодекс на IGB, както и за мрежовия, е в съответствие и със становището на гръцкия регулатор.

Преди седмица министър-председателят Бойко Борисов заяви, че първа копка на интерконектора Гърция-България е предвидена за 20 май.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща