Първа седмична загуба на БФБ за юли

С най-голямо седмично понижение завърши равно претегленият BGTR 30 (-0.53%), следван от широкия BGBX 40 (-0.33%), имотния BG REIT (-0.24%) и българският измерител на „сините чипове“ SOFIX (-0.22%)

Икономика / България
Георги Вулов
608
article picture alt description

Първа седмична загуба отчетоха и четирите индекса на Българската фондова борса (БФБ) за юли, след като в предишните две доминираха печалбите. През отминалата четвърта работна седмица на юли (19-23) с най-голямо седмично понижение завърши равно претегленият BGTR 30 (-0.53%), следван от широкия BGBX 40 (-0.33%), имотния BG REIT (-0.24%) и българският измерител на „сините чипове“ SOFIX (-0.22%).

През третата седмица на юли (12-16) с най-висок ръст завърши BG REIT (+1.45%), следван от SOFIX (+0.85%), BG TR30 (+0.56%) и само BG BX40 беше на минимална загуба (-0.04%). Преди това (5-9 юли) SOFIX излезе начело по ръст (+1.91%), следван от BG BX40 (+1.69%), BG TR30 (+1.61%) и с най-слабо нарастване завърши BGREIT (+0.03%), докато през първата непълна седмица (28 юни – 2 юли) с най-голямо понижение завърши широкият BG BX40 (-1.14%), следван от българския индекс на 15-те най-ликвидни компании SOFIX (-0.95%) и равно претегления BG TR30 (-0.52%), единствен с повишение от 0.89% приключи имотният BGREIT.

Затова пък лятната равносметката (от 1 юни до 23 юли) е много добра, тъй като и четирите измерителя са със значителни печалби: начело е SOFIX (+7.04%), следван от BG TR30 (+5.13%), BGREIT (+4.17%) и BG BX40 (+4.04%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 31 юли), заради коронавирусната пандемия, до 23 юли 2021 година, SOFIX e със значителен ръст от 23.40%, а от началото на 2021 г. повишението е още по-голямо, с 26.20%.

И въпреки, че и четирите индекса са на загуба,

БФБ отчете значително по-висок оборот

спрямо предходната седмица (12-16 юли), като са осъществени 1 200 сделки с 2 670 303 лота за 10 399 127 лева, спрямо 1 070 сделки с 1 350 422 лота за 3 730 960 лева или със 130 сделки, 1 319 881 лота и 6 668 167 лева по-малко.

Прави впечатление, че седмичен оборот над 200 000 лева през периода 19-23 юли са реализирали 6 дружества, спрямо 9 в предходната седмица. На върха е Асенова крепост АД (ASKR) с 14 сделки за 2 974 022 лева; Родна Земя Холдинг АД (HRZ) с 30 сделки за 2 862 692 лева; Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (CAPM) с 22 сделки за 928 620 лева; Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (BSP) с 16 сделки за 807 310 лева; Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) със 150 сделки за 424 813 лева; Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ (PLG) със 7 сделки за 255 600 лева.

Трябва да се отбележи, че само на 22 юли Зърнени храни България АД (ZHBG) е придобило 211 000 акции на Асенова крепост АД (ASKR) за 2 954 000 лева на цена от 14.00 лева за брой, според съобщението на компанията до борсата. От началото на годината това е петата пакетна сделка на Зърнени храни, като общо са купени 567 900 акции или 13.77% от капитала на Асенова крепост (при емитирани 4 296 006 акции).

Интересът към акциите на Доверие Обединен холдинг (две поредни седмици попадат сред най-оборотните) най-вероятно е свързан с предстоящото публично предлагане на 2 763 901 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и от същия клас акции като съществуващите акции, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 4.20 лева всяка за увеличение на капитала на дружеството от 18 736 099 лева до 21 500 000 лева. Стартът на процедурата за записване на новите акции е планиран за 3 август, а право да участват в увеличение на капитала имат само лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата (20 юли) на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК или до 27 юли.

При понижение и на четирите индекса, логично

губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 30% за губещите към 18% за печелившите и 52 на сто без промяна. При другите показатели съотношението също е в полза на губещите: при търгуваните емисиите (45% губещи към 30% печеливши и 25 на сто без промяна), при сделките (46% губещи към 40% печеливши и 14 на сто без промяна) и при обемите обороти (40% губещи към 11% печеливши и 49 на сто без промяна).

Пазарите на акции в Западна Европа и САЩ

През отминалите пет работни дни трендът на БФБ отново се размина напълно с пазарите в Западна Европа и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк, където доминираха печалбите, докато на БФБ, както вече посочихме и четирите индекса са на загуба.

Седмичната равносметка показва, че след три поредни седмици на загуба през четвъртата седмица на юли пазарите на акции в Западна Европа са на печалба. С най-висок ръст приключи испанският бенчмарк IBEX 35 (+2.64%), следван от френския САС 40 (+1.78%), общия европейски измерител STOXX 600 (+1.49%), италианския FTSE MIB (+1.24%), германския DAX (+0.83%) и британския FTSE 100 (+0.28%).

Вижте още: Уверен ръст на пазарите на акции в Западна Европа в края на седмицата

Седмица по-рано (12-16 юли) с най-голям седмичен спад приключи испанският IBEX 35 (-3.23%), следван от британския FTSE 100 (-1.60%), френския САС 40 (-1.20%), италианския FTSE MIB (-1.09%), германския DAX (-0.94%) и общият европейски STOXX 600 (-0.64%).

През отминалите пет работни дни на печалба са и трите индекса на „Уолстрийт“, като с най-висок седмичен ръст завърши технологичният Nasdaq (+2.87%), следван от широкия S&P 500 (+1.96%) и измерителя на щатските „сини чипове“ Dow Jones (+1.08%). Седмица по-рано (12-16 юли) трендът им беше обратен – и трите измерителя бяха на загуба. С най-силен седмичен спад тогава завърши технологичният Nasdaq (-1.87%), следван от широкия S&P 500 (-0.97%) и измерителя на щатските „сини чипове“ Dow Jones (-0.53%).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (19-23 юли) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на загуба:

- при SOFIX е отчетен спад с 0.22%, след като в предходната седмица беше с повишение от 0.85%. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те най-ликвидни компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 418 900 лота за 1 149 877 лева;

- при BGBX 40 понижението е с 0.33%, след като и в предходната седмица беше единствен на минимална загуба от 0.04%. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 566146 лота за 5 180 984 лева;

- при BGTR 30 загубата е с 0.53%, след като в предходната седмица беше с повишение от 0.56%. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 1 601 602 лота за 5 945 784 лева, който е най-големият оборот между четирите индикатора;

- имотният BG REIT е със спад от 0.24%, след като в предходната седмица беше с най-високо повишение от четирите измерителя с 1.45%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки със 151 501 лота за 1 080 950 лева.

Най-печелившите акции

- Холдинг Кооп-Юг АД (HUG) е начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 12.50% и седмичен оборот от 59 940 лева, при последна цена от 1.800 лв./акция и пазарна капитализация от 5 013 112 лева;

- ИмПулс I АД (IMP1) отново попада в групата на най-печелившите емисии с ръст от 11.69% и седмичен оборот от 157 036 лева, след като в предходната седмица отчете нарастване с 12.73% и седмичен оборот от 213 342 лева, при последна цена от 1.385 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 7 387 590 лева от 6 614 160 лева седмица по-рано;

- Парк АДСИЦ (PARK) е с повишение от 8.11% и седмичен оборот от 47 890 лева, при последна цена от 0.800 лв./акция и пазарна капитализация от 7 776 213 лева;

- Неохим АД (NEOH) е с нарастване от 7.56% и седмичен оборот от 20 186 лева, при последна цена от 25.600 лв./акция и пазарна капитализация от 67 951 565 лева;

- Холдинг Център АД (HCEN) е на печалба с 2.48% и седмичен оборот от 40 920 лева, при последна цена от 33.000 лв./акция и пазарна капитализация от 24 285 030 лева.

Най-губещите акции

- Син Карс Индъстри АД (SIN) за трета поредна седмица е начело на групата на най-губещите емисии със спад от 7.89% и седмичен оборот от 78 946 лева, след като в предходната седмица отчете понижение с 6.75% и седмичен оборот от 41 521 лева. През отминалите пет работни дни последната цена беше 1.400 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 28 761 137 лева от 31 226 377 лева седмица по-рано;

- Индустриален Холдинг България АД (IHB) е със спад от 5.19% и седмичен оборот от 33 972 лева, при последна цена от 1.280 лв./акция и пазарна капитализация от 137 472 823 лева;

- Трейс груп холд АД (T57) е на загуба с 3.61% и седмичен оборот от 15 671 лева, при последна цена от 3.740 лв./акция и пазарна капитализация от 90 508 000 лева;

- Химимпорт АД (CHIM) е с понижение от 2.53% и седмичен оборот от 69 085 лева, при последна цена от 0.846 лв./акция и пазарна капитализация от 202 740 742 лева;

- Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) е със спад от 2.17% и седмичен оборот от 126 101 лева, при последна цена от 13.500 лв./акция и пазарна капитализация от 168 750 000 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (19-23 юли) с книжата на:

- ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) са реализирани сделки с 30 акции за 8 432 лева, след което цената им е спаднала с 0.68%, при последна цена от 282.000 лв./брой и по-ниска пазарна капитализация до 543 696 000 лева от 547 552 000 лева седмица по-рано;

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) не са реализирани сделки, като последната е била на 2 юли, когато е реализирана сделка с една акция за 28 000 лева, след което цената на книжата не се е променила, при последна цена от 28 000.000 лв./акция и пазарната капитализация от 140 000 000 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) не са реализирани сделки, като последната е била на 7 юли, когато са изтъргувани 2 418 акции за 1 609 лева, след което цената им е спаднала с 0.71%, при последна цена от 0.645 лв./акция и пазарна капитализация от 11 841 458 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) са реализирани сделки 125 230 акции за 171 565 лева само на 20 юли, след което цената им е спаднала с 2.14%, при последна цена от 1.370 лв./брой и по-ниска пазарна капитализация до 18 270 142 лева от 18 670 218 лева седмица по-рано;

- ЕМКА АД (EMKA) Севлиево са изтъргувани 1 290 акции за 4 288 лева на 19 юли, след което цената им се е понижила с 0.61%, при последна цена от 3.260 лв./брой и по-ниска пазарна капитализация до 70 741 107 лева от 71 175 101 лева седмица по-рано;

- Елхим Искра АД (ELHM) не са реализирани сделки, като последната е била на 16 юли с 468 акции за 386 лева, след което цената им се е повишила с 4.38%, при последна цена от 0.835 лв./акция и пазарна капитализация от 20 965 522 лева;

- ВЕИ проджект АД (VP9A) отново не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 13 март 2020 г., когато са продадени 5 облигации за 488 461 лева и стойността им е спаднала с 0.10% при последна цена от 100.000 лв. за брой;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) са реализирани сделки с 2 525 акции за 8 080 лева, след което стойността им не се е променила при последна цена от 3.200 лв./акция и 90 717 286 лева пазарна капитализация; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), като през отминалите пет работни дни не са реализирани сделки, а последните са били на 6 и 7 април с 621 броя облигации за 621 000 лева, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 2 юли, когато са изтъргувани 650 облигации за 650 000 лева, при последна цена от 100.000 лв. за една облигация;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не се реализирани сделки, като последната е била на 9 февруари 2021 г., когато са изтъргувани 150 облигации за 150 000 лева, след което цената им се е понижила с 1.31%, при последна цена от 100.000 лв. за една облигация;

- ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A) не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 30 юни със 138 броя дългови книжа за 138 000 лева, след което цената им не се е променила.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Още за пазара на акции в България:

Печалбите на БФБ продължават и в средата на юли

Пореден обрат на БФБ в началото на юли – печалбите повече от загубите

Повишението на индексите на БФБ се запазва и през четвъртата седмица на юни

Стабилен ръст за индексите на БФБ през третата седмица на юни

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща