Геотрейдинг изгради две фотоволтаични централи в ProAuto – София и Етрополе

Проектът е част от политиката на Група ГЕОТЕХМИН за опазване на околната среда

Енергетика / България
3E news
606
article picture alt description

Геотрейдинг АД изгради две фотоволтаични централи (ФтЕЦ) в София и Етрополе, които произвеждат общо около 74 MWh зелена електроенергия за година. Токът спестява CO2, който би се отделил при зареждане на близо 6.4 млн. мобилни телефона, при изразходването на над 22 т бензин и при годишното потребление на електрическа енергия на 6 еднофамилни къщи.   

Фотоволтаичните централи са разположени върху покривите на сервизните бази ProAuto в София и Етрополе и са собственост на Геотрейдинг АД, част от Група ГЕОТЕХМИН. Инвестицията е част от политиката на Групата за опазване на околната среда. Проектът е съобразен с тенденциите за стимулиране изграждането на ВЕИ мощности в урбанизирани територии, което оптимизира площите, необходими за производство на чиста енергия. Централата в Етрополе е с капацитет около 35 - 37 MWh/година и вече е въведена в експлоатация. Произведеното количество енергия се отчита в реално време през система за онлайн мониторинг от последно поколение и е еквивалент на нужната електроенергия в ProAuto Етрополе за 7 месеца. Освен излъчване онлайн, системата акумулира и представя данни за добитата енергия на дневна, месечна и годишна база от момента на стартирането на централата. Данните се получават и чрез мобилно приложение. То отчита и положителния ефект от работата на фотоволтаичната централа – например за 18 дни работа са спестени около 1.4 тона СО2, които биха се отделили в атмосферата, ако електроенергията беше произведена от невъзобновяеми източници.

ФтЕЦ в сервизната база ProAuto в столичния квартал Горубляне ще произвежда около 35 - 37 MWh зелена енергия годишно. Тя ще се бъде въведена в експлоатация по-късно тази година. Токът от фотоволтаичните централи ще се продава на съответното електроразпределително дружество.

Двата проекта на Геотрейдинг АД са част от дългосрочната стратегия на Група ГЕОТЕХМИН за развитие и отговорни инвестиции. Те са изпълнени от друга компания от Група ГЕОТЕХМИН – Енергео ЕООД. Дружеството е лицензиран търговец на електроенергия за индустриални и бизнес клиенти и специализира в дейности по развитие на инженерни, енергийни и ВЕИ проекти с обхват от предпроектни проучвания до поддръжка и управление на експлоатацията през целия жизнен цикъл на изградените съоръжения.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща