Печалбите на БФБ продължават и в средата на юли

С най-голямо седмично повишение завърши имотният индекс BG REIT (+1.45%), следван от българския измерител на 15-те най-ликвидни компании SOFIX (+0.85%), равно претегления BG TR30 (+0.56%) и само широкият BG BX40 е на загуба (-0.04%)

Икономика / България
Георги Вулов
638
article picture alt description

За втора поредна седмица три от индексите на Българската фондова борса (БФБ) завършиха с повишение и само широкият BG BX40 приключи с минимален спад. С най-голямо седмично повишение през отминалите пет работни дни (12-16 юли) завърши имотният индекс BG REIT (+1.45%), следван от българския измерител на „сините чипове“ SOFIX (+0.85%), равно претегления BG TR30 (+0.56%) и само широкият BG BX40 е на минимална загуба (-0.04%).

В сравнение с предходната седмица на юли (5-9) ръстът е по-слаб, тъй като тогава три от измерителите завършиха с повишение от над процент и половина: SOFIX (+1.91%), BG BX40 (+1.69%), BG TR30 (+1.61%) и с най-слабо нарастване от 0.03% завърши седмицата имотният BGREIT.

Затова пък лятната равносметката за месец и половина (от 1 юни до 16 юли) е много добра, тъй като и четирите измерителя са със значителни печалби: начело е SOFIX (+7.28%), следван от BG TR30 (+5.68%), BG BX40 (+4.35%) и BGREIT (+4.42%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 31 юли), заради коронавирусната пандемия, до 16 юли 2021 година, SOFIX e със значителен ръст от 23.69%, а от началото на 2021 г. повишението е още по-голямо, с 26.48%.

Дебютът на ИмПулс I

Отминаващата седмица ще се запомни и с успешния дебют на ИмПулс I АД (IMP1) - новата трета компания, чиито акции се търгуват на пазара за развитие на малки и средни предприятия beam на БФБ. След като на 7 юли от еднодневното си първичното публично предлагане (IPO) набра близо 6 милиона лева, със специално разрешение от ръководството на БФБ на 12 юли компанията стартира търговия с права върху записани акции преди вписване в Търговския регистър.

Вижте още: Цената на правата върху записани акции на ИмПулс I скочи с 11 процента само за 4 часа търговия

Така за цялата отминала работна седмица бяха изтъргувани 172 307 акции за 213 343 лева, като цената на книжата поскъпна с 12.73% и попаднаха в групите на най-оборотните и най-скъпите акции през отминалата седмица.

И въпреки че три от четирите индекса са на печалба, през третата седмица на юли

БФБ отчете значително по-нисък оборот

спрямо предходната (5 – 9 юли), като са осъществени 1 070 сделки с 1 350 422 лота за 3 730 960 лева, спрямо 2012 сделки със 7 039 776 лота за 9 839 776 лева или с 942 сделки, 5 689 354 лота и 6 108 816 лева по-малко. Трябва да се отбележи, че огромната разлика се дължи на IPO-то на ИмПулс I (IMP1) на пазара на развитие на малки и средни предприятия beam, осъществено на 7 юли, когато бяха записани всички предложени 5 334 000 акции за 5 867 400 лева при цена от 1.1 лв./ акция. Така през отминалите пет работни дни за първи път от три месеца насам седмичният оборот на БФБ слиза значително под критичните 5 млн. лева, възприемани като граница за слаба търговия на борсата.

Прави впечатление, че седмичен оборот над 200 000 лева през периода 12-16 юли са реализирали 9 дружества, спрямо пет в предходната седмица. На върха е Еврохолд България АД (EUBG) с 18 сделки с акции за 667 155 лева; Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) с 64 сделки за 324 981 лева; СЛС Имоти АДСИЦ (SLSP) с 3 сделки за 304 782 лева; Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) с 80 сделки за 284 975 лева; Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM) с 10 сделки за 266 644 лева; Родна Земя Холдинг АД (HRZ) с 11 сделки за 264 404 лева; Бългериан Еъруейз Груп ЕАД (B3GA) с 1 сделка за 241 440 лева с облигации на дружеството; ИмПулс I АД (IMP1) със 175 сделки за 213 342 лева с акции на дружеството; Алтерко АД (A4L) с 66 сделки за 210 253 лева с акции на дружеството.

В групата на най-търгуваните емисии отново попаднаха  Адванс Терафонд АДСИЦ и Доверие Обединен Холдинг АД (DUH), които и в предходната седмица бяха сред най-оборотните дружества на БФБ.

За отбелязване е, че с решение от 15 юли Комисията за финансов надзор (КФН) вписа емисия акции, издадена от „Еврохолд България“, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 62 974 400 броя нови обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 197 525 600 лева на 260 500 000 лева. Така процедурата за набиране на капитал за сделката за придобиване на активите на ЧЕЗ в България формално е приключена, а самата сделка трябва да бъде финализирана до 31 юли.

Вижте още: „Еврохолд“ привлече над 157 млн. лв. чрез публично предлагане на акции за завършването на сделката по покупка на активите на ЧЕЗ

При повишение на три от четирите индекса, логично

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 44% за печелившите към 22% за губещите и 34 на сто без промяна. При другите показатели съотношението също е в полза на печелившите: при търгуваните емисиите (39% печеливши към 30% губещи и 31 на сто без промяна), при сделките (58% печеливши към 32% губещи и 10 на сто без промяна) и при обемите обороти (37% печеливши към 19% губещи и 44 на сто без промяна).

Пазарите на акции в Западна Европа и САЩ

През отминалите пет работни дни трендът на БФБ напълно се размина с пазарите в Западна Европа и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк, където доминираха загубите, докато на БФБ, както вече посочихме три от четирите индекса са на печалба.

Седмичната равносметка показва, че за трета поредна седмица пазарите на акции в Западна Европа са преобладаващо на загуба. С най-голям седмичен спад приключи испанският IBEX 35 (-3.23%), следван от британския FTSE 100 (-1.60%), френския САС 40 (-1.20%), италианския FTSE MIB (-1.09%), германския DAX (-0.94%) и общият европейски STOXX 600 (-0.64%).

Вижте още: Пазарите на акции в Западна Европа завършват на загуба за трета поредна седмица

На загуба са и трите индекса на „Уолстрийт“, като с най-силен седмичен спад завърши технологичният Nasdaq (-1.87%), следван от широкия S&P 500 (-0.97%) и измерителя на щатските „сини чипове“ Dow Jones (-0.53%). Седмица по-рано (5-9 юли) трендът им беше обратен – и трите измерителя бяха на печалба. С най-голям седмичен ръст беше Nasdaq (+1.24%), следван от S&P 500 (+1.15%) и Dow Jones (+0.68%).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (12 – 16 юли) показва, както вече посочихме, че три от четирите индекса са на печалба и само BG BX40 e на минимална загуба:

- при SOFIX е отчетен ръст от 0.85%, след като в предходната седмица регистрира по-високо нарастване с 1.91%. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те най-ликвидни компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 658 888 лота за 1 727 252 лева;

- при BGBX 40 понижението е минимално, след като в предходната седмица широкият индекс отчете най-голям ръст от четирите измерителя, с 1.69%. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 820 371 лота за 2 287 982 лева;

- при BGTR 30 нарастването е с 0.56%, след като в предходната седмица беше отчетен близо три пъти по-висок ръст от 1.61%. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 852 767 лота за 2 476 542 лева, който е най-големият оборот между четирите индикатора;

- имотният BG REIT е с най-високо повишение от 1.45%, след като в предходната седмица отчете минимален ръст от 0.03%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки със 253 418 лота за 437 779 лева.

Най-печелившите акции

- ИмПулс I АД (IMP1) е начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 12.73% и седмичен оборот от 213 342 лева, при последна цена от 1.240 лв./акция и пазарна капитализация от 6 614 160 лева;

- Илевън Кепитъл АД (11C) е с повишение от 7.69% и седмичен оборот от 20 905 лева, при последна цена от 10.500 лв./акция и пазарна капитализация от 24 166 044 лева;

- Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) е с нарастване от 6.25% и седмичен оборот от 284 975 лева, при последна цена от 7.140 лв./акция и пазарна капитализация от 133 775 747 лева;

- Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) е на печалба с 5.53% и седмичен оборот от 324 981 лева, при поседна цена от 2.480 лв./акция и пазарна капитализация от 211 073 026 лева;

- Българска фондова борса АД (BSE) отново е в групата на най-печелившите емисии с ръст от 2.86% и седмичен оборот от 102 160 лева, сред като в предходната седмица отчете повишение с 15.70% и седмичен оборот от 56 390 лева. През последните пет работни дни последната цена беше 7.200 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 47 396 592 лева от 46 080 020 лева седмица по-рано.

Най-губещите акции

- Син Карс Индъстри АД (SIN) отново е начело на групата на най-губещите емисии със спад от 6.75% и седмичен оборот от 41 521 лева, след като в предходната седмица понижението беше от 7.91% и седмичен оборот от 379 085 лева. През отминалите пет работни дни последната цена беше 1.520 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 31 226 377 лева от 33 486 180 лева седмица по-рано;

- Формопласт АД (FORM) е с понижение от 3.23% и седмичен оборот от 145 224 лева, при последна цена от 6.000 лв./акция и пазарна капитализация от 22 793 430 лева;

- Сирма Груп Холдинг АД (SGH) е на загуба с 2.97% и седмичен оборот от 33 313 лева, при последна цена от 0.490 лв./акция и пазарна капитализация от 29 086 654 лева;

- Булленд инвестмънтс АДСИЦ (LAND) е със спад от 2.94% и седмичен оборот от 10 100 лева, при последна цена от 0.990 лв./акция и пазарна капитализация от 14 858 044 лева;

- Монбат АД (MONB) е с понижение от 2.42% и седмичен оборот от 21 940 лева, при последна цена от 6.050 лв./акция и пазарна капитализация от 235 950 000 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (12 – 16 юли) с книжата на:

- ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) са реализирани сделки с 13 акции за 3 668 лева само на 14 юли, след което цената им не се промени спрямо предходната седмица, когато книжата поскъпнаха с 1.43%, при поседна цена от 284.000 лв./брой и непроменена пазарна капитализация от 547 552 000 лева;

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) не са реализирани сделки, като последната е била на 2 юли, когато е реализирана сделка с една акция за 28 000 лева, след което цената на книжата не се е променила, при последна цена от 28 000.000 лв./акция и пазарната капитализация от 140 000 000 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) не са реализирани сделки, като последната е била на 7 юли, когато са изтъргувани 2 418 акции за 1 609 лева, след което цената им е спаднала с 0.71%, при последна цена от 0.645 лв./акция и пазарна капитализация от 11 841 458 лева;

- Капман Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) се реализирани сделки със 150 акции за 210 лева само на 16 юли, след което цената им се е повишила с 1.45%, при последна цена от 1.400 лв./брой и по-висока пазарна капитализация до 18 670 218 лева;

- ЕМКА АД (EMKA) Севлиево са изтъргувани 2 810 акции за 9 208 лева, след което цената им се е понижила с 1.15%, при последна цена от 3.280 лв./брой и пазарна капитализация от 71 175 101 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки само на 16 юли с 468 акции за 386 лева, след което цената им се е повишила с 4.38%, след като в предходната седмица поскъпнаха с 6.67%, при последна цена от 0.835 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 20 965 522 лева от 20 086 728 лева седмица по-рано;

- ВЕИ проджект АД (VP9A) отново не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 13 март 2020 г., когато са продадени 5 облигации за 488 461 лева и стойността им е спаднала с 0.10% при последна цена от 100.000 лв. за брой;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, като последната е била на 28 юни, когато осъществени сделки с 10 акции за 32 лева само на 28 юни, след което стойността им не се е променила, при последна цена от 3.200 лв./акция и 90 717 286 лева пазарна капитализация; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), като през отминалите пет работни дни не са реализирани сделки, а последните са били на 6 и 7 април с 621 броя облигации за 621 000 лева, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 2 юли, когато са изтъргувани 650 облигации за 650 000 лева, при последна цена от 100.000 лв. за една облигация;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не се реализирани сделки, като последната е била на 9 февруари 2021 г., когато са изтъргувани 150 облигации за 150 000 лева, след което цената им се е понижила с 1.31%, при последна цена от 100.000 лв. за една облигация;

- ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A) не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 30 юни със 138 броя дългови книжа за 138 000 лева, след което цената им не се е променила.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Още за пазара на акции в България:

Пореден обрат на БФБ в началото на юли – печалбите повече от загубите

Повишението на индексите на БФБ се запазва и през четвъртата седмица на юни

Стабилен ръст за индексите на БФБ през третата седмица на юни

Разнопосочен финал за индексите на БФБ през втората седмица на юни

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща