Евростат: 8 млн. души в ЕС работят като IT специалисти

В България жените в тази професия са най-голям дял

Икономика / Свят
3E news
405
article picture alt description

През 2020 година около 8 милиона души в ЕС са работили като специалисти в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) или 4,3 процента от общата работна сила в съюза. Делът се е увеличил с 0,4 процентни пункта спрямо 2019 година, когато този вид специализирани кадри са били 3,9 процента, отчете днес Евростат.

Делът на ИКТ специалистите в ЕС се увеличава от 2011 година - с 1,3 процентни пункта през целия период. Миналата година темпът се е ускорил. През 2019-2020 година растеж е бил 7,5 процента в сравнение със средногодишен темп от 5,2 процента през последното десетилетие. Това би могло да е свързано с ускоряването на дигиталната трансформация, засягаща цялата икономика, отбелязва Евростат.

Като цяло ИКТ специалистите са под 10 на сто от заетите лица в страните членки. Делът им е най-висок във Финландия (7,6 процента) и Швеция (7,5 процента). Сравнително висок - над 5 процента - е показателят в Естония, Люксембург, Нидерландия, Ирландия и Дания.
България е сред страните с най-нисък дял. Страната ни и Литва отчитат по 3,3 процента. По-ниски са дяловете на ИКТ специалистите само в Гърция (2 процента), Румъния (2,4 процента), Кипър (3,1 процента).

По-голямата част от заетите като специалисти по ИКТ в ЕС са мъже. Като цяло жените в тази професия са под една пета (18,5 процента). От 2011 година обаче процентът на нарастване при дамите е по-висок, така че разликата между половете се е свила с 3 процентни пункта през последното десетилетие.
На национално равнище най-голям дял на жените сред заетите ИКТ специалисти се наблюдава в България (28,2 процента), Гърция (26,5 процента) и Румъния (26,2 процента), а най-малък - в Унгария (12,3 процента), Малта (11 процента) и Чехия (10,3 процента).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща