Енергийният холдинг поиска анализи от дъщерните си дружества как решенията на КЕВР ще се отразят на дейността им

Енергетика / България
3E news
412
article picture alt description

Българският енергиен холдинг е поискал своите дъщерни дружества да представят финансов и икономически анализ за това как решенията на КЕВР ще се отразят на финансовото им състояние. Последно приетите регулаторни и ценови решения на Комисията за енергийно и водно регулиране касаят пряко или косвено дейността на дружествата от групата на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД. 

В тази връзка енергийните дружества от холдинга трябва да представят пред БЕХ ЕАД детайлен анализ за финансовото и икономическото отражение върху дейността им от прилагането на решенията на КЕВР, гласи краткото съобщение на БЕХ.

Припомняме, че в момента в тежкото финансово състояние продължава да бъде ТЕЦ „Марица Изток 2“, която продължава да работи, благодарение на решението на КЕВР да ѝ определи квота за работа на регулирания пазар. Нелеко е и финансовото състояние на НЕК, „Булгартрансгаз“ . Финансови успехи продължават да жънат АЕЦ „Козлодуй“ и Електроенергийния системен оператор.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща