Половината от клиентите на Техем в София имат изравнителни сметки за доплащане

Енергетика / България
3E news
776
article picture alt description

Почти половината от клиентите на топлинния счетоводител Техем в София ще получат изравнителна сметка със суми за доплащане. В същото време 51 на сто от потребителите пък имат годишно изравнение, в което ще имат посочена сума за възстановяване от топлофикационното дружество или сума равна на начисленията, които са заплащали месечно. Това съобщиха от компанията днес.

Отоплителен сезон 2020/2021 е бил с продължителност от 183 дни с отопление или 10 дни повече от предходния. Средно дневните температури  тази година са 5,4°С, а миналата 5,3°С. При сравнение на данните с предходния отоплителен сезон за различния тип жилища на клиентите в София, става ясно, че почти няма разлики в това колко е струвало отоплението и топлата вода за клиентите в двете последователни години.

Данните за сезон 2020/2021 в таблицата:

Сумите са в лева, с включено ДДС, среден разход за топла вода е за 12 месеца, среден разход за отопление е за дните с отопление

Средният разход за отопление и вода на среден тип жилище в София от 50 до 70 кв. м. тази година по данните на Техем е 644,19 лв., а за миналия отоплителен сезон е бил 630,23 лв. За по-малките имоти до 50 кв. м. през 2019/2020 г. клиентите са заплатили средно 412,38 лв., за тези от 70 до 100 кв. м. 797,06 лв., за имоти над 100 кв. м. сезонът 2019/2020 е струвал 1090,23 лв.

По-малко от 5 000 клиенти на Техем все още не са осигурили достъп до уредите и водомерите си за отчет. „Това се дължи основно на монтираните дистанционни уреди и водомери за топла вода в имотите на клиентите, които не изискват посещение на отчетник, а данните се отчита от разстояние“, коментира Милена Стоянова, управител на Техем. Припомняме, че Техем обслужва над 200 000 домакинства в София.

Неосигуряването на достъп до уредите дори на един клиент в сградата, означава начисляване на максимална мощност на този потребител и последващи корекции в изравнителните сметки на всички клиенти. Припомняме, че в Наредбата за топлоснабдяване са предвидени санкции при неотчетени, стари или липсващи индивидуални водомери, а именно служебен разход до 280 л./ден на човек (на месец това означава до 8 м3 или годишно до 100 м3 на човек). Неосигурилите достъп за отчет и корекция на сметката могат да поискат допълнително посещения до 31 август 2021 г. След тази дата не се приемат възражения и заявки за отчет.

Клиентите на месечен отчет без изравнителната сметка (над 7 500 имоти) след спирането на отоплението през месец април 2021 г. не чакат възстановяване или доплащане. С месечното дистанционно отчитане промените в цени и потребление се отразяват веднага в реални фактури всеки месец.

Важен момент за крайните потребителите са промените в Закона за енергетика в сила от 12 март 2021 г., с които  стана задължително монтирането на водомери за топла вода, топломери и разпределители, които да се отчитат дистанционно. „На практика от тази дата, ако се наложи да подмените водомер за топла вода, защото е стар или поради ремонт на банята например, то следва да направите това с уред, който е с дистанционно отчитане“, разяснява Милена Стоянова, управител на Техем, и допълва, че при избора на радио водомер за топла вода клиентите трябва да бъдат особено внимателни, защото уредът трябва да може да се отчита дистанционно от топлинния счетоводител, който обслужва етажната собственост. Според промените в закона дистанционните водомери, които монтират клиентите в домовете си, трябва да са доставени или одобрени от фирмата топлинен счетоводител. „Този, който чете топломерите, трябва да може да отчита и дистанционните водомери в сградата, за да се гарантират коректни сметки“, казва още Милена Стоянова. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща