Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 193.90 лв. за MWh с ден за доставка 16 юли 2021 г.

Енергетика / България
3E news
281
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 193.90 лв. за MWh и количество от 76 331.60 MWh с ден за доставка 16 юли 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 204.94 лв. за MWh, при количество от 41 964.70 MWh.

Извънпиковата енергия (34 366.90) е на цена от 182.87 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 180.04 лв. за MWh и количество от 2745.5 MWh.

Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната в 22-23 часа – 221.01 лв. за MWh при количество от 3151.8 – 2980.5 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 195.88 лв. за MWh, при количество от 2894.2 MWh.

Спрямо стойността от 195.50 лева за MWh или 99.96 евро за MWh за 15 юли 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 16 юли намалява до 99.14 евро за MWh ( спад с 0.8 %), според www.energylive.cloud, или 193.90 лв. за MWh по данни на БНЕБ. 

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 15 юли 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 1 715.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 214.78 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 2062 MW или 34.53 %
кондензационните ТЕЦ с 2356 MW или 39.46 %,
топлофикационните ТЕЦ с 251 MW или 4.20 %,
заводските ТЕЦ – 143 MW или 2.39 %,
ВЕЦ - 200 MW или 3.35 %
малки ВЕЦ – 191 MW или с 3.20 %
вятърни електроцентрали – 12 MW и съответно 0.20 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 725 MW или 12.14 %

Био ТЕЦ – 31 MW или 0.52 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 4899 MW.

Интензитета на СО2 е 371 g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща