Георги Тодоров: Цифровизацията на железниците ще е от решаващо значение в контекста на „Зелената сделка“

ЖП транспортът трябва да се реализира като безопасен, бърз, ефективен, зелен и сигурен, за да е предпочитан от клиентите, каза той

Икономика / България
3E news
629
article picture alt description

Железопътният транспорт трябва да е основният фокус по отношение на транспортната свързаност на Европа. Чрез него ще се постигнат целите за екологизацията на сектора. Това обаче преминава през модернизацията му, цифровизацията и допълнителното му разгръщане в рамките както на държавите, така и през границите им. Това стана ясно от думите на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров по време на участието му в панел „Транспорт“, провеждащ се в рамките на международния форум „Три морета“ в София.

Той подчерта, че е доволен, че събитието преминава при засилен интерес както от страна на представителите на правителствата, така и на бизнеса. „Убеден съм, че обединяването на усилията на държавите от региона между Адриатическо, Балтийско и Черно море, насочени към подобряване на свързаността, ще допринесат за преодоляването на съществуващите пропуски и недостатъци в инфраструктурата на Източна Европа“, каза Тодоров.

Според думите му модерниацията, цифровозация и зеления преход във всички видове транспорт, чрез отговорна държавна политика и чрез привличане на чуждестранни инвестиции и капитали, ще помогнат за постигане на устойчива свързаност, ускорено икономическото развитие и подобряване на конкурентноспособността в нашия регион, а и не само. Тодоров отбеляза особено важната роля на инициативата за бизнеса като платформа за взаимодействие с огромен потенциал за бъдещето реализиране на инвестиции и иновации в областите на транспортната, цифровата и енергийната инфраструктура. „В тази връзка считаме, че инициативата вече дава резултат с реализацията на първите два проекта в Естония и Полша със съдействието и финансирането от инвестиционния фонд на „Три морета““, подчерта транспортният министър.

В изказването си той обърна сериозно внимание на подобряването на свързаността по направлението север-юг като приоритет на инициативата, което е от съществено за укрепване на връзките между държавите участнички. В тази връзка той оцени високо приобщаването на Гърция към „Три морета“ като важно за транспортната свързаност както с България, така и по цялото направление север-юг. Тодоров отбеляза, че двете страни работят усилено за подобряването на възможностите във всички видове транспорт и развитието на проекти по това направление.  

Той отбеляза, че от съществено значение за нас другите държави както от инициативата, така и от региона, е ускореното доизграждане на транспортната инфраструктура по протежението на бившия паневропейски коридор № 8 в неговата част между България, Северна Македония и Албания, който ще осигури устойчива свързаност между българските черноморски пристанища и крайбрежието на Адриатика. Тодоров подчерта, че МТИТС работи активно за подобряването на мобилността и свързаността на двустранна и многостранна основа с държавите от региона на Западните Балкани.

Той насочи вниманието конкретно към цифровизацията на железопътния транспорт. Която е един от приоритетите както на българската държава, но и от съществено трансгранично и вертикално значение по инициативата „Три морета“. В тази връзка Тодоров обърна внимание на проекта за модернизация и възстановаяване на параметрите на жп линията Русе-Варна.

„Цифровизацията на жп транспорта обединява 2 от 3-те водещи линии на сътрудничество в рамките на инициативата – транспорт и цифровизация. Дейностите по цифровизиране на железопътния транспорт ще са от решаващо значение в бъдеще с оглед на новата му роля в контекста на „Зелената сделка“. Икономическото възстановяване и последствията от пандемията, както и политиките на ЕС, за създаване на постоянна тенденция за пренасочване на товарните превози от автомобилен към железопътен транспорт. Темата е актуална и във връзка с текущата Европейска година на железопътния транспорт“, отбеляза Тодоров.

Той допълни, че в момента мобилността и транспортът в Европа преминават към една много по-екологична и по-цифровизирана система. А целта е чрез модернизацията и цифровизацията на жп транспорта да се намали и въглеродният отпечатък на сектора и да се подобри сигурността и качеството на услугите.

„Изключително важно е своевременното адаптиране на железопътния сектор към бързо развиващата се технологична среда и въздействието й върху новите тенденции. На секторно ниво железниците проучват всички възможности да се адаптират и интегрират новата цифрова екосистема, за да запазят силната си икономическа позиция в Европа и света“, каза Тодоров.

Той изрази увереност, че с инициативата „Три морета“ ще успее да генерира и осъществи нови идеи в областта на осъвременяването на процесите за цифровизацията на желзопътната инфраструктура и поставянето им като приоритетна цел за бъдещето развитие на железопътния транспорт. А така той да се реализира като безопасен, бърз, ефективен, зелен и сигурен транспорт, предпочитан от клиентите.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща