С над 234 млн. лв. повече стрували на НОИ безработните през кризисната 2020 г.

Броят на хората, които са получавали такива обезщетения, е нараснал с близо 56 на сто спрямо 2019 г.

Икономика / България
3E news
454
article picture alt description

С повече от 234 млн. лв. повече обезщетения за безработица е изплатил Нацоналният осигурителен институт през кризисната 2020 г. Това става ясно от последния информационен бюлетин на НОИ. Според публикуваните данни през м.г. разходите за изплащане на обезщетения за безработица възлизат на 658.6 млн. лв., което е с 234.1 млн. лв. повече в сравнение с 2019 г. Анализът на НОИ показва, че именно пандемията и последвалата я криза са основната причина за този резултат. Нарасналите с повече от 55% разходи за обезщетения на безработни се дължат най-вече на многото освободени от работа служители, регистрирали се и получавали помощи. Значително в по-малка степен върху драстичното увеличение на изплатените суми по това перо влияние оказва увеличеният размер на минималното дневно обезщетение от 9 на 12 лв., както и увеличения период за изплащането при някои групи безработни.

Така, от една страна, хората, на които през кризисната 2020 г. са били изплащани обезщетения за безработица, са 227 855. Което е с близо 56% повече спрямо броя им през 2019 г., когато са били 146 233-ма. Най-много през 2020 г. са получавалите обезщетения за безработица в столицата - 31 555 души, което е близо тройно увеличение спрямо 2019 г. Освен това те са цели 14% от общо взималите такива помощи в цялата страна. Което се обяснява с голямото съсредоточаване на икономиката ни в София и големият брой осигурени, имащи право на такива обезщетения.

На следващите места се нареждат областите Пловдив, Бургас, Варна и Благоевград, където също има съсредоточаване на по-голям брой фирми и съответно осигуряващи се. По отношение на ръста на броя безработни, получавали обезщетения от НОИ, на второ място след София-град се нарежда Варна с 67.9% увеличение, Перник с 64,9 на сто и Габрово с 64,6 на сто.
По отношение на изплащаните суми на отделните безработни, анализът показва, че най-голяма част от хората са получавали дневно обезщетение в размер на 15 до 25 лв. Техният дял сред всички е близо 40%. На второ място се нареждат загубилите работа, на които е бил изплащан минималният размер обезщетение за безработица. Техният дял е малко под 34%.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща