667 млн. лв. платени авансово за 6 лота на „Хемус“, завършени са дейности за 137 млн.

За строежа на последните 3 участъка на подизпълнители са преведени 70 на сто от парите по договора, а там още дори не се работи

Икономика / България
3E news
579
article picture alt description

Към края на миналата година от АПИ са превели авансово на „Автомагистрали“, която строи с частни подизпълнители 9-те липсващи отсечки от магистрала „Хемус“ близо 5 пъти повече пари, отколкото е стойността на приетите за изпълнени дейности. Това стана ясно на пресконференцията на регионалния министър Виолета Комитова, заместниците й Захари Христов и Тодор Анастасов, както и началникът на ДНСК Влади Калинов, на която бяха представени резултатите от проверката на „Автомагистрали“ ЕАД. От нея става ясно, че на три транша АПИ е превела на държавната компания общо 667 079 051 лв. В същото време дружеството е превело отново авансово на частните дружества, чрез които като подизпълнители се строи магистрала „Хемус“, 672 571 535 лв. Паралелно с това Пътната агенция е приела като завършени дейности, равняващи се на едва 136 992 534 лв. Всичко това касае трасе от 237 км, разделено на 9 участъка, от които строителство има само по първите 3, за вторите има подробни устройствени планове, но не и разрешения за строеж, а по третите – нищо.

Авансовите плащания „Автомагистрали“ е направила на базата на сключени общо 68 договора с външни контрагенти за изготвяне на технически проекти, за ползване на механизация, оборудване и транспортни средства, за доставка на материали, суровини и др. 39 от тях са на обща стойност 1 051 088 421 лв. без ДДС. Това представлява 66% от цената на Договор № Д-122 от 20.12.2018 г., чрез който от АПИ на държавната компания е възложено да се изградят първите 6 от споменатите вече липсващи 9 участъка от „Хемус“. Първоначално въпросният контракт е подписан за сумата от 1 349 856 000 лв. с ДДС. По-късно обаче е сключено допълнително споразумение за увеличаване на общата сума с 561 260 670.17 лв., чрез което тя нараства в крайна сметка до 1 911 116 670.17 лв. с ДДС.

След всичко това към момента има единствено частично изграждане на участъци 1, 2 и 3 от заложените 9. От първия, който е с дължина 15.26 км, са изградени 57%, от втория – 8 на сто при дължина от 19.2 км. Третият участък е с дължина малко над 17 км, от които строително-монтажните работи са приключили за 22% от тях.

На 18 декември 2019 г. пък е сключен втори договор № РД-33-16 между АПИ и „Автомагистрали“. Неговата стойност е 1 656 000 000 лв. с ДДС и се отнася за изграждането на участъци 7, 8 и 9. По този контракт към края на 2020 г. държавното дружество е получило авансови плащания от АПИ на обща стойност 478 270 399 лв. с ДДС. А в същото време към момента няма никакви завършени дейности, които да са приети от възложителя АПИ.

За изграждането на тези последни 3 участъка от „Автомагистрали“ са сключили 20 договора с с подизпълнители за доставка на материали, за проектиране и за ползване на механизация и транспортни средства, чиято обща стойност е 804 756 873 лв. без ДДС или близо 70% от цената на договора. Към края на м.г. дружеството е извършило авансови плащания за 425 258 310 лв. с ДДС (354 381 925 лв. без ДДС). До момента на проверката по договорите с подизпълнителите няма никакво изпълнение. 

Проверката показва, че и през настоящата година от „Автомагистрали“ сключва договори с подизпълнители по отношение на първия си контракт с АПИ за участъци 1 до 6 и втория – за участъци 7 до 9. В част от тях отново са включени клаузи за авансови плащания, става ясно от проверката на МРРБ.

На база на всичко дотук, от Министерството констатират редица нарушения. От една страна „Автомагистрали“ е трявбало да проведе обществени поръчки по ЗОП, вместо да сключва договори с подизпълнители по т.нар. метод „ин хаус“. От друга ръководството не е направило необходимото, за да се погрижи за интересите на поверената му държавна компания. От трета – сключваните договори с подизпълнителите са привидни. Пример в това отношение е клауза в договор, съгласно която доставчикът на строителни материали следва да отговаря за качеството на изпълнените строително-монтажни работи, в които са вложени доставените от него материали, както и за това, че са изпълнени в съответствие с техническата спецификация, одобрения проект и нормативните актове за строителство. Докладът от проверката определя като недопустими извършените авансови плащания на особено големи суми за доставка на оборудване и строителни материали, въпреки липсата на одобрен технически проект, без който не може да започне реално строителство. Паралелно с това възстановяването на преведените суми не е било обезпечено надеждно, а въпреки че към всеки договор има изготвени количествено-стойностни сметки за наем на механизация и за доставки, общата цена за изпълнение на договорите е определена като „ориентировъчна“.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща