Три институции: Няма замърсяване на въздух или море у нас след взрива в рафинерията в Констанца

Мобилна станция в Дуранкулак следи ситуацията с въздуха, Военноморското училище – за евентуални петролни разливи в Черно море

Климат / България
3E news
637
article picture alt description

Замърсяване на въздуха у нас вследствие на аварията и взрива в рафинерията край румънския град Констанца засега не се отчита. Това обявиха от Министерството на околната среда и водите.

Веднага след получаването на информацията за инцидента от РИОСВ-Варна са предприети действия за установяване на вероятно трансгранично замърсяване. Мобилна автоматична станция за контрол на качеството на атмосферния въздух е била изпратена в граничното с Румъния село Дуранкулак.

В същото време според Националния институт по метеорология и хидрология, филиал Варна, към момента посоката на вятъра е запад-северозапад, поради което преносът на въздушни маси е ориентиран в посока Черно море. При запазване посоката и скоростта на вятъра не се очаква замърсяването на атмосферния въздух да достигне границите на България.

Според Басейнова дирекция „Черноморски район“ няма данни за замърсяване и на морските води в района на експлозията и граничната зона с Румъния. Басейнова дирекция, Регионалната лаборатория Варна към ИАОС и РИОСВ-Варна организират мониторинга и докладването при констатиране на замърсяване от рафинерията – ще се вземат и анализират проби от морската вода, въздуха и брега.

МОСВ възложи на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ (ВВМУ) да извърши анализ на потенциалната възможност за разлив в Черно море след аварията.  Анализът ще извърши „Центърът за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона“ във  ВВМУ, изграден с финансиране от министерството. Центърът работи при  нефтени разливи и управление на силите, участващи в преодоляването на последствията от тях. Чрез мониторинга на бреговата зона България може да проследи и предприеме навременни действия за ограничаването на разлива и безопасността на бреговата зона в Българската акватория на Черно море, в случай че има такъм след аварията в рафинерията в Румъния.

МОСВ чрез РИОСВ - Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район” е в готовност за изпълнение на задълженията си по Национален авариен план за борба с нефтени разливи в Черно море.

Зам.-министърът на околната среда и водите инж. Петър Димитров изпрати официално запитване до румънските власти за повече информация по случая.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща