Високо признание за Електроенергийния системен оператор от ENTSO-E

Енергетика / България
3E news
650
article picture alt description

Директорът на Централно диспечерско управление на ЕСО Димитър Зарчев беше избран за член на Борда на Европейската асоциацията на електропреносните оператори - ENTSO-E, съобщават от системния оператор. Приносът на Електроенергийния системен оператор и активното участие на екипите на дружеството през изминалите три години в оперативните комитети и работни групи на ENTSO-E, както и процесите по обединение на европейския електроенергиен пазар се увенчаха със заслужено признание с подкрепата на кандидатурата на Димитър Зарчев за член на Борда на Европейската асоциация на електропреносните оператори - ENTSO-E.

Изборът на директора на ЦДУ на ЕСО Димитър Зарчев за член на ръководството на ENTSO-E идва в отговор на активното участие на българския независим електропреносен оператор в работата по създаването на Координационния център по сигурността на електроенергийните мрежи на страните от Югоизточна Европа, както и в преговорните процеси за интегриране на страните от Западните Балкани към Единния европейски пазар на електроенергия. Подкрепата за Димитър Зарчев е висока оценка за постигнатото от Електроенергийния системен оператор за развитие на трансевропейската инфраструктура и гарантиране сигурността на доставките на електроенергия в условията на преход към климатично неутрална енергетика.

Изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев приветства избирането на Димитър Зарчев в Съвета на директорите на ENTSO-E с думите: “Подкрепата, която получи директорът на Централно диспечерско управление на българския електропреносен оператор е признание за постиганото както от него самия, така и от ЕСО през изминалите години. Поздравявам Димитър Зарчев за избирането му в ръководството на Европейската асоциация на електропреносните оператори с признателност към приноса му в работата по създаването на Координационния център по сигурността на електроенергийните мрежи на страните от Югоизточна Европа, който започна предоставяне на услуги на 1 юли 2021 г. и активното му участие в комитета за управление на системата. Пожелавам успех в отстояването и занапред на националните и европейски стандарти за развитие на електроенергийната система в съзвучие с европейските регламенти и насоки на пакета „Чиста енергия за всички европейци“.

Димитър Зарчев е част от екипа на Електроенергийния системен оператор от 2007 година. В продължение на 9 години е ръководител управление „Автоматизирани системи  за диспечерско управление“ в ЦДУ на ЕСО. От 2019 година заема длъжността директор на дирекция Централно диспечерско управление.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща