Цените по световните пазари са една от причинте за поскъпването на тока и парното

Енергетика / България
3E news
482
article picture alt description

По-високи цени на ток, газ и парно от 1 юли. Електроенергията ще поскъпне средно с 3% в цялата страна, а природният газ ще достигне най-високата си цена за последните две години. Парното в София ще поскъпне с над 14 на 100 . Пред БНТ председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев обясни поскъпването с влиянието на световните пазари.

"Повишението е в следствие на накачването и на всички останали цени, тъй като виждаме, че на световните пазари основното, което влияе на цената на топлинната енергия, това е горивото, т.е. природният газ основно и цените на въглеродните емисии, които са неразривно свързани с това гориво, тъй като изгарянето на определено количество гориво сегментира определено количество въглероден двуокис, който трябва да се заплати. т.е. влиянието на световните пазари", каза Георгиев.

По думите на Антон Иванов, който е енергиен експерт от Българския енергиен и минен форум на световните пазари ценовите трендове на базовите цени и на базовите елементи се движат нелогично.

"Обикновено сме свикнали цените на природния газ през лятото да намаляват, тогава да се запълват хранилищата, нали това беше една нормалност, която беше години наред и се очакваше и тази година да се случи. Това не се случи тази година, ние трябва да се готвим по-скоро за една дълбока промяна, към която се движим и да оценяваме нашите перспективи именно от гледна точка на тази ситуация на промяна, а не на случайни съвпадения на фактори", каза Иванов.

Според енергийния експерт целенасочено вървим към едни други взаимоотношения, които налагат ние да преразгледаме въобще енергийния сектор.

Кремен Георгиев обясни разликата в повишението на цените в градовете така: "Всяко едно дружество има своите специфики, своето количество абонати, своят размер топлопреносна мрежа и съответно съвсем различни съоръжения и по различен начин произвеждат топлинната и електрическата енергия".

Антон Иванов подчерта, че за разлика от топлофикациите, които са общински дружества, енергийните са независими от формата на собственост, те обслужват конкретна община и те зависят изключително от местните условия.

"За електроенергийния сектор ние говорим за енергиен микс и там всички големи производители имат своя дял за формирането на крайната цена. Докато в България производството и консумацията на електрическа енергия до голяма степен зависи от въглещните централи, то естествено проблемите с производството на електрическа енергия от въглища ще стои и той ще става все по-остър във връзка с цените на въглеродните емисии, това е основният двигател, който променя стойностите на електроенергийните пазари", каза Антон Иванов.

По думите на енергийния експерт държавната ТЕЦ беше най-много натоварена със социални функции и съответно сега тя е в най-неизгодна позиция, проблемите на различните дружества са едни и същи.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща