Повишението на индексите на БФБ се запазва и през четвъртата седмица на юни

С най-висок ръст завърши равно претегленият BG TR30 (+0.76%), следван от българския индекс на 15-те най-ликвидни компании SOFIX (+0.75%), широкия BG BX40 (+0.67%) и най-слабо повишение завърши имотният BGREIT (+0.48%)

Икономика / България
Георги Вулов
470
article picture alt description

За втора поредна седмица и четирите индекса на Българската фондова борса завършиха с повишение през четвъртата седмица на юни (21-25), макар и по-слабо от предходната (14-18 юни). Начело по нарастване през отминалите пет работни дни е равно претегленият BG TR30 (+0.76%), следван от българския индекс на 15-те най-ликвидни компании SOFIX (+0.75%), широкия BG BX40 (+0.67%) и най-слабо повишение завърши имотният BGREIT (+0.48%).

Докато през третата седмица, когато настъпи съществена промяна на БФБ, при три от индексите нарастването е близо до 2%, тогава на върха със седмично повишение приключи широкият BG BX40 (+1.88%), следван от равно претегления BG TR30 (+1.83%), българския индекс на 15-те най-ликвидни компании SOFIX (+1.73%) и с най-слаб ръст беше имотният BGREIT (+0.39%).

През първите две седмици на юни преобладаваха индексите с понижение, но възходящият тренд през последните две седмици успя да заличи загубите в началото на месеца. Равносметката от началото на първия летен месец до 25 юни SOFIX e с ръст от 5.39%, следва BGTR 30 (+3.97%), BGBX 40 (+3.84%) и BGREIT (+1.98%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 31 юли), заради коронавирусната пандемия, до 25 юни 2021 година, SOFIX e на печалба с 21.51%, а от началото на 2021 г. повишението е с 24.24%.

След като и четирите индекса бяха на печалба, през четвъртата седмица на юни

БФБ отчете значително по-висок оборот

спрямо предходната (14-18 юни), като са осъществени 1 343 сделки с 91 953 749 лота за 24 552 991 лева, спрямо 1 163 сделки с 1 370 785 лота за 4 051 451 лева или със 180 сделки, 90 582 964 лота и 11 913 885 лева повече.

Огромната разлика в оборота се дължи на активната търговия с акции на куриерската компания Спиди АД (SPDY). През цялата седмица, до крайния срок 25 юни за приемането на търговото предложение от френската „Геопост" АД (която е мажоритарен собственик и притежава 69.8% от капитала), към останалите акционери при цена от 80 лв., са реализирани сделки с 224 363 лота за 18 174 468 лева на цени над предложената – между 81 и 82 лева за акция. Така, ако извадим оборота на Спиди, ще останат малко над 7.3 млн. лева седмичен оборот.

Да припомним, че през втората седмица юни също имаше изключение, свързано с оборота на БФБ. Тогава с акции на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) бяха реализирани 417 сделки за 12 158 104 лева, заради старта на 8 юни на третия транш на предлагане на 6% от наличните акции.

През отминалите пет работни дни 11 дружества са реализирали оборот над 200 000 лева, докато в предходната седмица са били само 4. На върха както вече посочихме е Спиди АД (SPDY) с 42 сделки с акции за 18 174 468 лева; Софарма АД (SFA) – 51 сделки за 881 103 лева; Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) – 183 сделки за 570 274 лева; Алтерко АД (A4L) - 125 сделки за 444 842 лева; Инвестиционна Компания Галата АД (GTH) - 17 сделки за 400 250 лева; Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) - 41 сделки за 320 291 лева; Ай Ти Еф Груп АД (ITFA) - 3 сделки с облигации на дружеството за 308 000 лева; Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (68 сделки за 270 848 лева); ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) - 26 сделки за 245 276 лева; Сила Холдинг АД (HSI) - 9 сделки за 200 200 лева; Родна Земя Холдинг АД (HRZ) - 12 сделки за 200 032 лева.

За отбелязване е, че три от четирите дружества от предходната седмица, които бяха най-оборотните, и през отминалите пет работни дни са в същата група: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS), Спиди АД и Софарма АД (SFA).

При четири индекса на печалба, логично е

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 51% за печелившите към 14% за губещите и 35 на сто без промяна. При другите показатели съотношението също е в полза на печелившите: при търгуваните емисиите (31% печеливши към 30% губещи и 39 на сто без промяна), при сделките (46% печеливши към 31% губещи и 23 на сто без промяна) и при обемите обороти (82% печеливши към 5% губещи и 13 на сто без промяна).

Пазарите на акции в Западна Европа и САЩ

През отминалата четвърта работна седмица на юни трендът на БФБ съвпадна с пазарите в Западна Европа и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк, което напоследък все по-рядко се случва. Търговията на пазарите на акции от двете страни на Атлантическия океан се определяше от изявлението на председателя на Федералния резерв на САЩ (Фед - финансовия регулатор на страната) Джером Пауъл пред временния комитет за ковид пандемията в Долната камара на Конгреса, на президента на Европейската централна бнка (ЕЦБ) Кристин Лагард пред Европейския парламент и от решението на Банката на Англия. Пауъл заяви, че инфлацията е временно явление и докато не настъпят съществени помени на пазара на труда Фед няма да променя лихвите и да подпомага икономиката чрез изкупуването на активи. Подобна позиция изрази и Лагард, като също подчерта, че инфлацията е временно явление, а икономиката на еврозоната се възстановява по-бързо от очакваното. Бордът на Банката на Англия обяви миналия четвъртък, че инфлацията временно ще надхвърли 3% до края на годината, заради нарастващите цени на енергията и суровините, но всяко ускоряване на инфлацията вероятно ще бъде временно и заради това Банката на Англия не възнамерява да повишава лихвените проценти, докато пазарът на труда не се подобри и инфлацията се стабилизира близо до целта от 2%.

Седмичната равносметка показва, че след значителен спад през третата седмица на юни, през четвъртата пазарите на акции в Западна Европа се възстановиха и всички основни индикатори са с повишение около и над процент. На върха е британският FTSE 100 (+1.69%), следван от общоевропейския STOXX 600 (+1.23%), германския DAX (+1.04%), италианския FTSE MIB (+1.11%), френския САС 40 (+0.85%) и испанския IBEX 35 (+0.71%).

Вижте още: Преобладаващо на печалба затвориха пазарите на акции в Западна Европа в петък

На „Уолстрийт“ в Ню Йорк, след съкрушителния спад и на трите индекса с над процент, като най-горяма беше загубата на измерител на 30-те най-големи и стабилни публични компании в САЩ Dow Jones (-3.47%), през периода 21-25 юни настъпи тотален обрат. И трите индекса са с ръст от над 2 процента, като на върха е Dow Jones (+3.46%), следван от широкия S&P 500 (+2.74%) и технологичния Nasdaq (+2.39%).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (21 – 25 юни) показва, както вече посочихме, че всички измерители са на печалба, но значително по-ниска отколкото в предходната седмица, когато трите основни измерители завършиха с повишение с близо два процента:

- при SOFIX е отчетено повишение с 0.75%, след като в предходната седмица завърши с ръст от 1.73 на сто. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те най-ликвидни компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 1 091 867 лота за 3 350 724 лева;

- при BGBX 40 нарастването е с 0.67%, спрямо повишение от 1.88% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 6 011 739 лота за 22 555 826 лева, като отново е постигнат най-висок седмичен оборот;

- при BGTR 30 е отчетен най-висок ръст с 0.76%, след като в предходната седмица нарасна с 1.83%. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 1 478 320 лота 22 173 601 лева;

- имотният BG REIT е с най-слаб седмичен ръст от 0.48%, след като в предходната седмица отчете повишение с 0.39%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 99 038 лота за 517 309 лева.

Най-печелившите акции

- Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) е начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 16.95%, след като и в предишните пет работни дни беше в тази група с повишение от 13.90%, седмичен оборот от 570 274 лева, при последна цена от 6.900 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 129 279 083 от 110 542 984 лева седмица по-рано;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) с повишение от 6.77%, седмичен оборот от 170 460 лева, при последна цена от 0.710 лв./акция и пазарна капитализация от 13 034 783 лева;

- Алкомет АД (ALCM) е с нарастване от 5.43%, седмичен оборот от 25 163 лева, при последна цена от 9.700 лв./акция и паарна капитализация от 174 143 702 лева;

- Индустриален Холдинг България АД (IHB) е с ръст от 3.12%, седмичен оборот от 51 407 лева, при последна цена от 1.320 лв./акция и пазарна капитализация от 141 768 849 лева;

- Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (BREF) е с повишение от 2.96%, седмичен оборот от 64 368 лева, при последна цена от 2.090 лв./акция и пазарна капитализация от 72 401 623 лева.

Най-губещите акции

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) отново е начело на най-губещите емисии със спад от 6.67%, след като в предходната седмица отчете понижение с 14.29%, седмичен оборот от  111 600 лева, при поседна цена от 28 000.000 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 140 000 000 лева от 150 000 000 лева седмица по-рано;

- Неохим АД (NEOH) също е за втора поредна седмица в групата на най-губещите емисии, със загуба от 6.20%, след като в предходната седмица отчете понижение от 1.53%, седмичен оборот от 32 514 лева, при последна цена от 24.200 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 64 235 464 лева от 68 482 436 лева седмица по-рано;

- ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB) е със спад от 3.55%, седмичен оборот от 49 434 лева, при последна цена от 0.950 лв./акция и пазарна капитализация от 120 773 472 лева;

- Алтерко АД (A4L) е с понижение от 2.30%, седмичен оборот от 444 842 лева, при последна цена от 17.000 лв./акция и пазарна капитализация от 305 999 983 лева;

- Химимпорт АД (CHIM) със загуба от 2.27%, седмичен оборот от 105 097 лева, при последна цена от 0.860 лв./акция и пазарна капитализация от 206 095 790 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (21 – 25 юни) с книжата на:

- ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) са реализирани сделки с 447 акции за 126 738 лева, след което цената на книжата се повиши с 0.71%, в сравнение с отчетен ръст от 2.94% в предходната седмица, при последна цена от 282.000 лв./брой и по-висока пазарна капитализация до 543 696 000 лева от 539 840 000 лева седмица по-рано;

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE), както посочихме е начело на групата на най-губещите акции за втора поредна седмица с понижение от 6.67%, след като в предходната седмица спадът беше още по-голям, 14.29%. През отминалите пет работни дни бяха реализирани 4 сделки с 4 акции за 111 600 лева, при последна цена от 28 000.000 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 140 000 000 лева от 150 000 000 лева седмица по-рано;

- Синергон Холдинг АД (SNRG), както посочихме вече е сред петте най-печеливши акции за седмицата, повишение от 6.77%, седмичен оборот от 170 460 лева при изтъргувани 240 084 акции само на 23 юни, при последна цена от 0.710 лв./акция и пазарна капитализация от 13 034 783 лева;

- Капман Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 16 юни, когато са изтъргувани 21 750 акции за 30 015 лева, след което стойността им не се е променила, при последна цена от 1.380 лв./брой и пазарна капитализация от 18 403 501 лева;

- ЕМКА АД (EMKA) Севлиево са изтъргувани 19 995 акции за 64 006 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 3.200 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 69 439 123, след като седмица по-рано беше по-ниска - 68 571 134 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) са изтъргувани 910 акции за 684 лева само на 21 юни, след което цената им се е повишила с 1.33%, при последна цена от 0.760 лв./брой и по-висока пазарна капитализация до 19 082 392 лева от 18 831 308 лева седмица по-рано;

- ВЕИ проджект АД (VP9A) отново не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 13 март 2020 г., когато са продадени 5 облигации за 488 461 лева и стойността им е спаднала с 0.10% при последна цена от 100.000 лв. за брой;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, като последната е била на 2 юни, когато са изтъргувани 14 акции за 45 лева, след което стойността им не се е променила, при последна цена от 3.200 лв./акция и 90 717 286 лева пазарна капитализация; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), като през отминалите пет работни дни не са реализирани сделки, а последните са били на 6 и 7 април с 621 броя облигации за 621 000 лева, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 28 май с 937 облигации за 937 000 лева, при последна цена от 100.000 лв. за една облигация;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не се реализирани сделки, като последната е била на 9 февруари 2021 г., когато са изтъргувани 150 облигации за 150 000 лева, след което цената им се е понижила с 1.31%, при последна цена от 100.000 лв. за една облигация;

- ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A) също не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 25 февруари 2021 г., когато са изтъргувани 182 облигации за 182 000 лева, след което цената им не се е променила.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Още за пазара на акции в България:

Стабилен ръст за индексите на БФБ през третата седмица на юни

Разнопосочен финал за индексите на БФБ през втората седмица на юни

Стабилно повишение на индексите на БФБ през първата седмица на юни

Без ясно изразена посока завърши търговията на БФБ в последната работна седмица на май

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща