ЕП предлага промяна в Механизма за върховенството на закона за повече свобода на медиите и гражданското общество

Подкопаването на ценностите на ЕС застрашава целия Европейски съюз, смятат евродепутатите.

Икономика / Свят
3E news
245
article picture alt description

Евродепутатите разгледаха доклада на Европейската комисия относно върховенството на закона за 2020 година. Оценката на ЕП на доклада на Комисията за 2020 г. относно принципите на правовата държава представя препоръки за подобряване на механизма, за да може по-добре да защитава ценностите на ЕС. 

По време на разискването в пленарна зала в сряда, голямото мнозинство от ораторите призоваха Съвета и Комисията да предприемат решителни действия за справяне с влошаването на ценностите на ЕС в различните държави членки. Повечето от тях се фокусираха върху конкретни въпроси, като например засиления натиск върху гражданското общество и свободата на медиите и защитата на малцинствата и уязвимите групи. Други изразиха несъгласие и заявиха, че докладът е трябвало да се съсредоточи върху други въпроси или че подходът му е прекомерен.

По-амбициозен и ефективен подход

В доклада на Доменек Руис Девеса (С&Д, Испания), приет в четвъртък с 509 гласа „за”, 152 „против“ и 28 „въздържал се“, Парламентът приветства констатациите на Комисията относно състоянието на върховенството на закона в ЕС и всяка държава членка. В него обаче се призовава за по-широк обхват (включващ всички ценности на ЕС, и по-специално демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, които взаимно се подсилват и когато бъдат накърнени, могат да представляват системна заплаха за ЕС), и за по-голямо диференциране при разграничаването на системните и отделните нарушения. Докладът (който понастоящем е самостоятелен механизъм) следва да бъде един компонент от постоянен, всеобхватен и ефективен механизъм, настояват евродепутатите, например чрез включване на конкретни препоръки и срокове за прилагане, свързани с процедурата по член 7, механизма за обвързаност с условия за защита на бюджета на ЕС и производствата за установяване на неизпълнение на задължения.

Притеснения за защита на ценностите на ЕС

В същия текст членовете на ЕП също така направиха преглед на последните развития и подчертаха своите приоритети и опасения във връзка със защитата на ценностите на ЕС. Резолюцията осъжда „политическия натиск в Унгария и Полша, (...) за да се избегне възможността националните съдии да задават въпроси на Съда на ЕС“ в нарушение на Договорите. В него също така се разглеждат опитите в Полша да се подкопае независимостта на омбудсмана на страната и неизпълнението от страна на Унгария на решение на Съда на ЕС във връзка с ограниченията, наложени върху финансирането на организациите на гражданското общество. Евродепутатите настоятелно призовават Комисията да предяви иск срещу Унгария пред Съда и да поиска възпиращи финансови санкции.

Докладчикът Доменек Руис Девеса (С&Д, Испания) заяви: "Приветствам усилията на Комисията, и по-специално факта, че тя проучва положението на място, а не от Брюксел. Въпреки това очакваме по-амбициозен подход за предстоящия доклад за 2021 г., за да може Комисията да изпълнява своите задължения като пазител на ценностите на ЕС в тяхната цялост. Освен методологическите подобрения, Комисията и Съветът трябва да намерят политическа смелост, за да се изправят пред автократите, които се възползват от нашия Съюз, докато в същото време го подкопават."

Докладът на Европейската комисия за 2021 г. се очаква да бъде публикуван през юли.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща