Засилено търсене на кадри в логистиката и транспорта

С отминаването на кризата все по-малко от служителите на компаниите в сектора работят дистанционно

Икономика / България
3E news
173
article picture alt description

Недостиг на кадри въпреки пандемичната ситуация отчита секторът на логистиката и транспорта. Макар че в началото на Covid кризата се наблюдава тенденция на пазара на труда компаниите от сектора да освобождават служители, в хода на пандемията те полагат усилия да задържат хората си, като в момента има дори недостиг на кандидати. В този труден период пред Гопет Транс стои само един въпрос – как да гарантира здравето на служителите си. Варианти за намаляване на персонала или възнагражденията дори не са обсъждани. Това споделя Ирина Станчева, мениджър „Човешки ресурси“ във водещата транспортна и логистична компания.

„За нашия сектор като цяло има глад за кадри, и то сериозен. Можем да разчитаме на подготвени от университетите кандидати – работим активно с висшите учебни заведения, но въпреки това наблюдаваме недостиг“, коментира тя. Според Станчева основен проблем на пазара на труда е разминаването между очакванията и нагласите на кандидатите и очакванията на бизнеса и неговата възвръщаемост на инвестицията. Затова и във фокуса на компанията е да подпомогне достъпа до работа на младите хора, които завършват своето образование, като ги обучи и насочи в първите им стъпки, за да се сдобият с реална представа за работната среда и своето място в нея.

Гопет Транс обяви, че набира служители за позициите асистент-спедитори и спедитори. Работните места в три от екипите на компанията са отворени както за млади хора без опит, които ще бъдат обучени, така и за кандидати със стаж в сектора. Компанията търси и служители за голямото си звено „Фактуриране“, което централизирано управлява документооборота и на другите подразделения на българския спедитор извън страната. В търговския отдел на Гопет Транс също е открита позиция за нов мениджър „Ключови клиенти“. До края на годината българската компания планира да разшири локално екипа, който работи с Турция. Очаква се също да бъде открита допълнителна позиция в регионалното подразделение на компанията във Варна, както и отделът за морски транспорт да бъде увеличен с още един спедитор.

Гопет Транс стартира лятната си стажантска програма, анонсира още компанията. Програмата ще се проведе в рамките на три месеца и тази година ще бъдат открити позиции както в спедиционните екипи, така и в административните – отдел „Фактуриране“.

Обичайно най-много свободни позиции се откриват в основната дейност на дружеството – спедиторската, тъй като там са ангажирани най-много от служителите ѝ. Водещите причини за активно търсене на нови колеги са т.нар. „вътрешни номинации” и преминаване на колеги на нови позиции или предстоящи отпуски по майчинство.

„Търсим хора, които да работят с желание, да се ангажират, да са готови да се учат. Сред основните компетенции са владеенето на английски език и компютърните умения за работа с Outlook, Excel, Word“, обяснява Ирина Станчева. Комуникативните и аналитичните качества, умението за бързо вземане на решения и поемане на отговорност са ключови за заемане на новооткритите позиции. „Гопет Транс е този експерт, с когото клиентът не разполага в своята компания – консултант, предлагащ възможно най-добрия транспортен вариант на стоки и суровини”, акцентира Станчева.

Компанията има политика за балансирано набиране както на кандидати без опит, излизащи от образователната система, в чието дългосрочно развитие инвестира, така и на кандидати с опит, които са носители на професионалните компетенции в бранша. Уменията на новоназначените служители се развиват и надграждат чрез вътрешни обучения в рамките на инициативата Гопет Академия.

Въпреки трудностите, породени от пандемията, Гопет Транс продължава плановете си за развитие, отваряйки нов регионален офис във Варна, подразделение в Турция и увеличавайки дейностите си в областта на морския и въздушния транспорт. Разрастването е сравнително плавно в двете нови локации – през 2021 г. още един служител стартира работа в регионалното подразделение във Варна, а в Турция към екипа се присъединяват още двама души.

По думите на Станчева Covid кризата налага бърза и значителна промяна в начина на работа в Гопет Транс – жизненоважната комуникация лице в лице и екипният принцип се пренасят във виртуална среда. В тази връзка компанията организира прехвърляне на работната среда у дома за служителите, за които това е възможно.

С отминаване пика на пандемията обаче компанията почти цялостно възстановява работата в офиса, като много малка част от служителите – главно рисковите групи, продължават да работят от дома. „Според пирамидата на потребностите на Маслоу, хората трябва да се чувстват сигурни, преди да се съсредоточат върху другите неща. В тази връзка първо и най-важно за нас е да поддържаме и надскочим стандартите за сигурност и безопасност на работа както тук, в централния ни офис в София, така и във всичките ни останали локации”, коментира Ирина Станчева.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща