Инж. Кремен Георгиев, председател на АТДБ: С новите газови мощности топлофикациите ще изпълнят бъдещите европейски екологични изисквания

Енергетика / България
3E news
895
article picture alt description

"Българските топлофикации имат капацитета и човешкия ресурс да произвеждат чиста енергия. Това изисква действия и ангажираност, с необходимото време и средства. От техническа гледна точка има възможност ТЕЦ-овете на въглища да заработят на природен газ. Разбира се, това са големи промени. Постижима е замяната на едното гориво с друго, но въпросът е и на каква цена.". Това каза инж. Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества в България (АТДБ). По думите му, за да преминат към използването на по-екологични горива, централите трябва да инвестират в нови мощности, които да работят на газ. Това са големи инвестиции и сериозна работа. "Реално, ако искат да продължат да работят, нямат друг избор. Краят на въглищата с всеки изминал ден наближава. Това обаче носи и сериозни рискове и възможност за хиляди заети в сектора да загубят работните си места . Нуждеем се от разумни решения.", заяви инж. Георгиев.

" В момента България провежда политика за редуциране на вредните емисии  в изпълнение на международните си ангажименти. Работи се за добиване на енергия от по-екологични горива и увеличаване на енергийната ефективност.", каза инж. Кремен Георгиев. По думите му в последните години се инвестира в ускоряване на развитието на енергийния сектор в България. "Прилагат се работещи решения, които отговарят на нуждите на клиентите от нисковъглеродна енергия. Топлофикациите, работещи на въглища, започнаха своята зелена трансформация с проектите за преминаване на природен газ.", обясни инж. Георгиев.

Председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества в България посочи, че част от предприятията сами са започнали трансформации още преди Зелената сделка да стане факт“ "Някои от топлоцентралите взеха решение да преминат на природен газ. Мога да дам пример с Топлофикация Перник и Русе, които вече инвестираха в когенератори за работа на газ. Това са сериозни и големи крачки, за да се запази енергийната сигурност и независимост на страната ни, както и да се развият вбъдеще.", каза инж. Георгиев. По думите му с изграждането и пускането в експлоатация на нови мощности, работещи на природен газ, топлофикациите ще изпълнят силно завишените европейски екологични стандарти.

Председателят на АТДБ обърна внимание, че енергетиката има структуроопределящо значение за развитието на икономиката, за конкурентоспособността й и за поддържането на стабилен икономически растеж. Инж. Георгиев изрази мнение, че енергийният преход няма да бъде лесен за, защото въглищата са единственото гориво, което страната произвежда на местно ниво. "В България над 40% от общото производство на електроенергия е от изкопаеми горива и този дял достига дори 60% в някои периоди през зимата. Зелената трансформация  у нас трябва да се случи плавно, за да се избегнат негативните последствия.", посочи инж. Георгиев.

Инж. Георгиев счита, че осъществяването на справедливия преход е както в ръцете на държавата, така и в частност на предприятията. Според него имаме нужда и от европейска подкрепа, защото сами предприятията надали ще успеят да се справят. "Европейските механизми са ключов фактор за плавния енергиен преход. В контекста на Зелената сделка Европейският съюз предвижда безвъзмездни средства за подпомагане на тези страни, за които трансформацията към зелено производство ще бъде по-трудна и бавна.", каза инж. Георгиев. Той обясни, че европейската подкрепа е насочена към инвестиции в реализацията на проекти за поетапната замяна на въглищата с по-екологични горива, както и за преквалификация на работещите в сектора. По думите му като страна трябва да положим усилия, за да осъществим трансформацията. Според него сега е времето всички да се обединят и да отстоят националния интерес на България.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща