Производството на електроенергия от началото на годината към 20 юни расте с 10.17 процента

Спрямо аналогичния период на миналата година потреблението на ток се повишава с 3.44 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1933
article picture alt description

Производството на електроенергия остава положително, но за втори отчетен период се наблюдава слаба тенденция за спад.  Затова пък при потреблението на електроенергия, което също остава положително се наблюдава противоположна тенденция. Салдото (износ-внос) се свива, влошават се и данните дела на базовите централи. Участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежи се подобрява, но все още остана на минус. Дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ)  продължава да намалява, но все още запазва доста висок положителев дял. Това става ясно от  оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от първи януари до двадесети юни тази година (1.01.2021 – 20.06.2021 ), спрямо аналогичния период на 2020 г.

Производството на електроенергия от началото на настоящата година до двадесетия ден на месец юни производството на електроенергия достига до обем от 21 450 285 MWh. Това е ръст (плюс) с 10.17 % в сравнение със същия период на предходната 2020 г. (плюс 10.54 % отчетени преди седмица, плюс 10.99 % преди две седмици). За сравнение тогава производството на електроенергия е възлизало на 19 470 733 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания период от първи януари до двадесети юни се повишава до 18 672 537 MWh или с 3.44 % (плюс 3.33 % преди седмица, плюс 3.40 % преди седмица, плю 3.33 % преди две седмици). Година по-рано потреблението на електроенергия е било в обем от 18 052 374 MWh.

Салдото (износ-внос) остава положително и високо в процентно отношение, но продължава да се свива и за отчитания период от 1.01 – 20.06 тази година е от порядъка на 2 777 748 MWh. Това е увеличение (плюс) с 95.84 % (плюс107.97 % отчетени преди седмица, плюс 122.99 % - преди две седмици). През аналогичния период на 2020 салдото (износ внос е) е било в обем от 1 418 359 MWh.

Базовите централи за сравнявания период на настоящата 2021 година от първия ден на януари до двадесетия ден на месец юни запазват положителното си участие в обем от 16 734 379 MWh. Това представлява ръст от 4.48 % ( плюс 4.84 % преди седмица, плюс 5.23 % - преди две седмици). За сравнение през посоченото време на миналата година участието на базовите централи е било от порядъка на 16 016 655 MWh.

Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи остава на минус, но определено се наблюдава подобрение на данните.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа от първи януари до двадесети юни тази година е в обем от 627 860 MWh, което представлява понижение (минус) с 10.08 спрямо същото време на предходната 2020 година (минус 11.69 % преди седмица, минус 11.93 %- преди две седмици). Година по-рано делът на ВЕИ в преносната мрежа е достигал до 698 255 MWh. По-лошите данни за посочения сравняван период в частност се дължат, както на вятърните (минус 13.29 %) и фотоволтаични (минус 5.33 %) мощности, така и на биомасата (минус 4.56 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за периода първи януари – двадесети юни е в обем от 933 306 MWh.Това представлява спад (минус) от 5.94 % (минус 6.61 % преди седмица, минус 7.27 % преди две седмици). За сравнение, през аналогичния период на миналата година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било от порядъка на 992 274 MWh. В частност, спадът през този период на настоящата 2021 г. се дължат на оставащият на минус дял на вятърните (минус 14.28 %) мощности и биомасата (минус 3.41 %) и твърде слабият дял на фотоволтаиците (плюс 0.45 %).

Водноелектрическите централи запазват високото си участие в процентно отношение, но и тук се наблюдава изменение в посока надолу. За сравнявания отчитан период от началото на януари до края на второто десетдневие на юни участието на ВЕЦ е в обем от 3 154 740 MWh. Това е ръст (плюс) със 78.89 % спрямо аналогичния период на предходната 2020 г.( плюс с 82.38 % преди седмица, плюс 85.12 % преди две седмици). Година по-рано участието на ВЕЦ е било в обем от порядъка на 1 763 549 MWh, става ясно от данните на системния оператор. 
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща