Министерският съвет прие Националния план за управление на отпадъците до 2028 година

Климат / България
3E news
719
article picture alt description

Правителството прие финално Национален план за управление на отпадъците (НПУО) за периода 2021-2028 г., чието приемане се забави заради липсата на финансова обосновка. Документът е план на прехода от управление на отпадъците към ефективното им използване като ресурс и устойчиво развитие чрез предотвратяване на образуването им. Планът ще подпомага централните и местните власти за концентрация на ограничените ресурси към приоритетни за финансиране проекти в сферата на управление на отпадъците от национални и европейски източници на финансиране.

Генералната стратегическа цел на страната е подобряване прилагането на йерархията при управление на отпадъците от обществото и бизнеса. Предвижда се това да стане чрез: намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване; увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци; намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци. Преди да бъде готов имаше сериозни критики от неправителствени организации за амбициите на плана. 

 

В предложения за обществено обсъждане текст на НПУО 2021-2028 г. не може да се открият предложения за преодоляване на негативните оценки на националната ни законодателна база за постигане на целите и задачите, произтичащи от амбициозните стратегии на ЕС за въвеждане на кръгови икономики. Не се предвиждат реални политики за децентрализирано оползотворяване на генерираните отпадъци за постигане на целите за нулеви отпадъци на Европейски зелен пакт, твърдят експерти.

Такса битови отпадъци според количеството ще се въведе от 2022 г. година предвижда Националният план за управление на отпадъците 2021-2028 г. с аргумента, че липсва информационна осигуреност и капацитет на общините. Въпросът е доколко това е поредният стратегически документ, който ще остане само на хартия.

Повече подробности за плана може да видите ТУК.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща