Акцент върху проблемите с отпадъците и застрояването поставят партиите на дебат за зелените политики

Климат / България
Рая Лечева
424
article picture alt description

Акцент върху проблемите с отпадъците и застрояването поставиха партиите на дебат за ангажиментите на политическите сили в сферата на зелените политики и околната среда, организиран от „Зелени закони“. В дебата участваха Явор Божанков (БСП); Станислав Анастасов (ДПС), Зорница Стратиева (Демократична България) и Войслав Тодоров (Изправи се! Мутри, вън!). В дискусията не се включиха обаче двете най-големи политически формации ГЕРБ и “Има такъв народ”.

Българите плащат най-много за управление на отпадъците в Европа

Според Явор Божанков, народен представител в 44 Народно събрание и е бил член на Комисията по околна среда и водите, също така е председател на Асоциацията на рециклиращата индустрия най-големият проблем на страната са незаконните сметища. Българите плащат най-много за управление на отпадъците в Европа. Ние плащаме 6 пъти за един отпадък 6 пъти- един път за такса смет, за продуктова такса,  за цветни контейнери, за регионални системи, за дофинансиране от бюджета, за ПУДООС и накрая също за нерегламентирани сметища. Ние правим чудовищно големи разходи за управление на отпадъците, ако погледнем отчетите на организациите по оползотворяване, ще се окаже, че рециклираме повече опаковки от Люксембург и Дания, а всъщност такава суровина продължаваме да виждаме на нерегламентирани сметища, обясни той. Според него в основата на проблемите в отпадъците стои също корупция както във всички сектори на икономиката. Контролът е нула и само по документи. Хартията може да се превърне в гума, а .гумата в каучик без никой да забележи, един отпадък става друг, защото липсва реален контрол. Затова коментира, че основен акцент на партията ще бъде да се бори с незаконния внос на отпадъци, но според него не е решение да се спре изцяло както предлагат например от Изправи се!Мутри вън!, защото много предприятия от индустрията разчитат на такава вносна суровина за своите производства като „Стомана –Перник“ и „Аурубис“.  Разделното събиране постига 15 на сто резултати, а това означава, че не работи, смята той. Според него трябва да се въведе депозитната система за алуминиеви кенчета, за пластмасови бутилки и така ще се постига пълно рециклиране на по-чиста суровина. България единствената страна в ЕС, която наказва хората, които рециклират, ако отидете да си върнете гумите ще платите 10% данък затова, че ги връщате, каза Божанков. Според него трябва да има на първо място стимули за хората да събират разделно, да им бъдат създадени условия и места, където да събират отпадъците и даде пример със строителните отпадъци, за които все още няма правна рамка, а в много общини има само по едно място, където се предават, затова и масово хората ги изхвърлят нерегламентирано. Никой в строителството няма задължение да влага рециклирани материали. Необходимо е да създадат условия със стимули и едва след това да се налагат глоби и санкции. В законите има заложени много възможности за корупция и създаване на монополи, които трябва да се премахнат. Към момента, за да станете организация по оползотворяване трябва да представите 1 млн. лева банкова гаранция и гаранция, че ще работите с общини над 500 000 души население, но повечето обаче имат такива сключени договори, напрактика всички по-малки фирми отпадат от пазара.

Чиста храна, чисти технологии и холистичен подход

ДПС ще заложи на холистичния подход и европейски подход, но не онзи бюрократичния, а този, който е насочен към цялостно решаване на проблемите, коментира Станислав Анастасов, който подчерта, че самият той не е ескперт по околна среда и работи с такива. Като цяло идеята на партията е да има по-тесен контакт с хората и много от предложенията за политики да идват именно от хората. Хората имат повече идеи от политиците, подчерта Анастасов. Акцент са чистите технологии, водородните технологии, екологичната храна и чистите води и въздух в урбанизираните територии. Плановете за регионите в преход не са готови, а това означава, че хората и техните проблеми отново не се поставят като акцент. Проблемът на държавата е не дали да има ядрена енергетика, а да има такъв енергиен микс, който напълно да използва потенциала на ВЕИ. Въпросът за въглищата и ядрената енергетика според ДПС не стои, защото ЕС няма да отпуска финансиране за такива технологии. ЕС целенасочено инвестира във ВЕИ. Затова трябва да се използва ресурса за ВЕИ без да нарушават екологията, методите за съхранение и цената им пада с висока скорост. Трябва да бъдем след първите, които ще прилагат такива технологии, защото първите ще имат най-големи предимства, все пак ЕС е конкурентна среда и тези страни, които се възползват най-много от потенциала си, ще получат най-много, подчерта Анастасов.

Според Анастасов въпросът не е само в липсата на контрола при управлението на отпадъците на регионалните еко инспекции и като цяло в сферата на околната среда. Общините са най-големите жертви на системата, възлагат им се много отговорности без да имат финансови възможности да ги изпълняват. Има общини, които си сътрудничат без никой да ги насърчава да решават проблемите с отпадъците, защото никой не иска да има нерегламентирани сметища. По отношение на презастрояването коментира, че преди са допуснати много грешки и сега те се плащат с липсата на добре развит природосъобразен туризъм и унищожена природата навсякъде по Черноморието, а това е загуба на поминък за местните хора, които имат все по-малък шанс да развиват природосъобразен туризъм, смята Анастасов. Той се съгласи с предложението за забрана на всякакво строителство в зона А на „Изправи се!Мутри вън!“. На дебата беше поставен въпроса какво да се прави с вече застроените територии, на който представители на партиите не успяха да отговорят убедително. По-скоро се обединиха върху тезата, че там вече не може да се върнат нещата например в кооперация в големите градове, където блокът е вече на десет етажа, как да се бутне, но там където процедурите са в нарушение и все още текат и има възможност строителството да бъде спряно, трябва да се направи.

Трикратно увеличение на защитените територии и по-добро управление на водите

Според Зорница Стратиева „Демократична България“ и от Асоциацията на парковете в България ще продължи политиките за промени в Закона за устройство на територията, които е започнало в 45 Народно събрание, както и идеята за временен мораториум за строителството по Черноморието, докато не се промени закона така че да дава гаранция за опазване на дюните, Натура 2000 зоните и като цяло природата.  Партията ще работи за трикратно увеличаване на защитените територии, ще се работи в посока на въвеждане на такси за общини и потребители за използване на екосистемни услуги, което вече толкова години не е направено. Акцент ще е управлението на водните ресурси, интегрирано управление на водите и намаляване на загубите на вода. В тази посока ще се работи и за изграждане на повече пречиствателни станции, защото много населени места все още нямат. Много голям проблем е липсата на прозрачност и ефективен контрол, който също трябва да бъде решен. Важна е комуникацията и обратната връзка с хората, но преди всички ще заложат на политики, които защитават гражданския интерес. Също хората трябва да бъдат насърчавани да подават сигнали, защото само така може да въздействат на институциите и да се решават проблемите, каза още Стратиева.

Презастрояването по Черноморието и градовете

Воислав Тодоров от „Изправи се!Мутри вън!“ основен акцент е презастрояването не само по Черноморието, но и в градовете като София, Благоевград, Стара Загора. Партията поставя като най-голям приоритет забрана за строителство в защитени територии, дюни, природни паркове, забрана за строителството в зона А, първите 100 метра от брега без абсолютно никакво строителство. Според него също трябва да се наложи и забрана за вноса на отпадъци, защото постоянно всяка седмица получават сигнали за незаконен внос от Пристанище Варна Запад. Ще се фокусираме върху незаконната сеч. Ще се работи и за подобряване качеството на въздуха в страната. По отношение на изгарянето на отпадъци в София, но и на изграждането на замърсяващи производства в страната трябва да се възстанови наредба на Министъра на здравеопазването за отстоянието на такива производства от населените места, в момента във Видин на 50 метра от двора на къщите има свинеферма за над 5000 животни или инсталация на биогаз в Нова Загора както каза той на фирма Градус, а наредбата преди е поставила ограничение от 2 км. Затова наредбата отново трябва да се приеме.

Според Тодоров трябва да се справим с източването и лошото управление на язовирите в страната. За него Регионалните инспекции по опазване на околната среда (РИОСВ) не функционират в обществен интерес. По отношение на технологията за изгаряне на отпадъци трябва да се мисли не дали да има, а дали се използва възможно най-чистата технология.  Въпросът е също с какво ще заменим 30 на сто дял на атомната енергетика, защото фотовлтаици правят пик в даден час и може не винаги да има слънце, в период на суша ВЕЦ не работят. Въпросът е да си отговорим на въпроса да запазим такъв микс, че България да бъде енергийно независима.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща