Потреблението на електроенергия от началото на годината към 13 юни расте с 3.40 процента

Спрямо същия период на предходната 2020 година производството на електрическа енергия се повишава с 10.54 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1489
article picture alt description

Производството и потреблението на електроенергия остават положителни, но тенденциите са разнопосочни. При производството се наблюдава слаба тенденция за спад, а при потреблението – за повишение. Отново и то съществено намалява салдото (износ-внос), въпреки че в процентно отношение делът остава положителен. По-лоши са и данните за базовите централи. Участието на възобновяемите енергийни източници  (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи остава на минус, но и с тенденция за подобрение. Водноелектрическите централи (ВЕЦ) запазват висок положителен дял в процентно отношение за пореден отчетен период, но и тук изменението в посока надолу продължава. Това става ясно от  оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от първи януари до тринадесети юни тази година (1.01.2021 – 13.06.2021 ), спрямо аналогичния период на 2020 г.

Производството на електроенергия за времето от първия ден на януари до тринадесетия ден на месец юни тази година се повишава (плюс) с 10.54 % и достига до обем от 20 707 737 MWh ( плюс 10.99 % през предходната седмица). За сравнение производството на електроенергия през аналогичния период на 2020 г. е било от порядъка на 18 733 263 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания отчетен период 1 януари – 13 юни от настоящата 2021 година расте с 3.40 % (плюс 3.33 % отчетени преди седмица) и е от порядъка на 18 049 256 MWh. През посоченото време на миналата година потреблението на електроенергия е било в обем от 17 454 987 MWh.

Салдото (износ-внос) запазва висок положителен процентен дял и за времето от първия ден на януари до тринадесетия ден на месец юни се увеличава (плюс) със 107.97 % (плюс 122.99 % преди седмица). Така например, ако през посочения сравняван период на миналата година салдото (износ-внос) е било в обем от 1 278 276 MWh, то през настоящата година достига до 2 658 481 MWh.

Делът на базовите централи за времето 1 януари – 13 юни тази година остава положителен и в процентно отношение спрямо същия период на 2020 г. расте (плюс) с 4.84 % до обем от 16 177 481 MWh (плюс с 5.23 % седмица по-рано). През същото време на предишната година е отчетен дял на базовите централи от 15 431 545 MWh.

Участието на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи остава на минус за пореден сравняван период.

В процентно отношение делът на ВЕИ в преносната мрежа намалява (минус) с 11.69 % (минус 11.93 % отчетени преди седмица) до обем от 598 910 MWh за времето от 1 януари до 13 юни тази година. През сравнявания период на предходната 2020 г. ВЕИ са участвали в преносната мрежа с обем от порядъка на 678 221 MWh. По-лошите данни през настоящата година в частност се дължат на спада на вятърните (минус 16.15 %) и фотоволтаични (минус 4.53 %) мощности, а също и на биомасата (минус 4.75 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период на настоящата година от първия ден на януари до тринадесетия ден на месец юни намалява (минус) с 6.61 % до обем от 895 929 MWh (минус 7.27 отчетени преди седмица). За сравнение, през същото време на миналата година ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от 959 368 MWh. В частност по-лошите данни за сравнявания период на тази година се дължат на силния спад на вятърните мощности (минус 16.32 %) и биомасата (минус 3.55 %) и слабото участие на фотоволтаиците (плюс 1.08 %). 

Водноелектрическите централи все още продължават да държат висок положителен дял в процентно отношение, но и тук измененията в посока надолу за пореден сравняван период продължават. Според данните на системния оператор за времето от началото на месец януари до тринадесетия ден на юни участието на ВЕЦ достига до обем от 3 035 042 MWh, което е ръст (плюс) с 82.38 % (плюс 85.12 % преди седмица). Година по-рано, през същото време участието на ВЕЦ е било в обем от 1 664 129 MWh.
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща