РБИ публикува Атлас на финтех екосистемите в Централна и Източна Европа

Документът, който представя най-важните финтех компании и инвеститори в региона, е достъпен свободно на www.fintechatlas.com

Икономика / Технологии
Галина Александрова
718
article picture alt description

 

Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ) публикува първия Финтех Атлас в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), който предоставя детайлна информация за 19 финтех екосистеми в региона. Атласът съдържа преглед на размера на екосистемите и откроява най-големите финтех компании и инвеститори в региона. В допълнение, експертни статии представят характерни особености за всяка от екосистемите. Атласът може да бъде свален свободно на www.fintechatlas.com.

 

Ханс Чижек, ръководител Стратегия и Иновации в Групата РБИ, подчерта потенциалът на ЦИЕ като място за развитие на финтех компаниите: „Това е пазар с 200 милиона клиенти на традиционните банки и 150 милиона дигитални клиенти, които в близките години ще станат 170 милиона. РБИ винаги е била мост между Западна и Централна и Източна Европа, и се стремим да бъдем в тази роля и по отношение на дигиталната трансформация на банковия бизнес в региона.“

 

Благодарение на програмата за партньорство с финтех компании ElevatorLab, РБИ е важен партньор на екосистемите в ЦИЕ. „През последните години придобихме сериозни познания за сектора, които ни помогнаха при съставянето на Финтех Атласа“, каза още Чижек.

 

Към настоящия момент в ЦИЕ функционират около 1100 финтех компании, които представляват около 5% от финансирането на финтех сектора в Европа. Средногодишният темп на нарастване на натрупания капитал през последните две години е около 13%. Делът на стартъпите, които набират финансиране от рунд А и рунд Б, значително се увеличава, което говори за все по-голямата зрялост на компаниите в ЦИЕ. Трите най-големи финтех центъра по отношение на финансирането са Русия, Чешката република и Полша.

 

През 2018 г. България бе на второ място в региона по брой кандидатствали в Elevator Lab, с общо 23 участвали български стартъп и финтех компании. Райфайзенбанк (България) вече работи с три от екипите, които участваха в миналогодишното издание на партньорската програма (българските Evrotrust и Log Sentinel, както и един от победителите в глобалното състезание Pisano). Платформата за кандидатстване в Elevator Lab Challenge България е отворена на http://www.elevator-lab.com/bg/ до 21 юни. Новост е Bootcamp предизвикателство за екипи с иновативна идея и стартъпи в seed фаза, което дава възможност на повече стартиращи компании в различен етап на развитие да се възползват от опита на Райфайзенбанк и насоките от ментори и партньори по програмата.

 

Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) приема Централна и Източна Европа (включително Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка) за свой вътрешен пазар. 13 пазара в региона са покрити от дъщерни банки, а в допълнение на това Групата се състои от многобройни други доставчици на финансови услуги като лизинг, управление на активи, сливания и придобивания.

Общо около 47,000 служители на Групата обслужват 16.1 млн. клиенти чрез над 2,100 офиса, повечето от които в региона на Централна и Източна Европа.

Акциите на РБИ АГ се търгуват на Виенската фондова борса от 2005 г.

Регионалните банки Райфайзен притежават около 58.8% от акциите на РБИ, а останалите 41.2% се търгуват свободно.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща