217 фалшиви банкноти са открити през първото тримесечие на 2021 година

Общо 535 630 051 броя са банкнотите в обращение, като най-много са 50-левовите, сочат данните на БНБ

Икономика / България
Георги Вулов
525
article picture alt description

Общо 217 броя неистински банкноти са открити през първото тримесечие на 2021 година, като най-много (98 броя) са 10-левовите, следвани (55 броя) от 50-левовите, 42 броя от 100-левови и 22 броя от 5-левови. В сравнение с последното тримесечие на 2020 година техният брой намалява с 4 броя от 213 броя. Това показват данните от новата рубрика на БНБ Статистика на банкнотите и монетите в обращение.

Неистински банкноти по тримесечия 2020-2021 година

Източник: БНБ

От обобщените данни на БНБ става ясно, че за па последните 10 години най-много неистински банкноти (1 072 броя) са открити през първото тримесечие на 2014 година. Преди това от 2007 до 2010 година БНБ отчита всяко тримесечие само четирицифрен брой фалшиви банкноти.

Банкнотите в обращение

През първото тримесечие на настоящата година са 535 630 051 броя и спрямо последното тримесечие, когато са отчетени 510 061 784 броя те нарастват с 25 568 267 броя. Най-много са 50-левовите – 185 631 054 броя, следвани от 20-левовите – 144 792 436 броя, а най-малко са петолевките – 28 843 928.

Банкнотата с номинална стойност 100 лева е пусната в обращение от 8 декември 2003 г. и към края на март са 82 562 507 броя.

От БНБ припомнят, че банкнотите с номинална стойност 1 лев са извадени от обращение от 1 януари 2016 г., а банкнотите с номинал 2 лева – от 1 януари 2021 година. Те се обменят на касите на Българската народна банка по номинална стойност без ограничение на количеството, без такса и без краен срок на обмяна.

Общата стойност на банкнотите в обращение възлиза на 21 515 873 020 лева. Най-голямата стойност е на 50-левовите – 9 281 552 700 лева, а на 100-левовите е 8 256 250 700 лева.

Монетите в обращение

са 2 753 119 484 броя, като най-много 797 578 559 броя са 1 стотинка, следвани от 715 033 549 броя от 2 стотинки, 315 276 852 броя от 10 стотинки, 307 653 796 броя от 5 стотинки, 254 482 929 броя от 20 стотинки, 163 701 165 броя от 1 лев, 126 849 589 броя от 50 стотинки и 72 543 045 броя от 2 лева. От БНБ напомнят, че разменната монета с номинална стойност 1 лев е в обращение от 2 септември 2002 г., а монетата с номинал 2 лева е в обращение от 7 декември 2015 г.

Общата стойност на разменните монети през първото тримесечие на настоящата година възлиза на 492 295 467 лева, спрямо 488 739 177 лева през посредното тримесечие на 2020 години или нарастване с 3 556 290 лева. Най-голяма е номиналната стойност на монетите от 1 лев – 163 701 165 лева, следвана от 2-левовата монета – 145 086 090 лева.

Фалшивите монети

Които са открити от БНБ са 55 броя, колкото са били и през последното тримесечие на миналата година. Най-много са неистинските монети от 50 стотинки (32 броя), следвани от монетите от 1 лев (17 брой) и монетите от 2 лева (6 броя).

Обобщените данни на БНБ показват, че през първото тримесечие на 2020 година са откирити 178 броя фалшиви монети, през второто – 231, и през третото – 71 броя.

Откакто БНБ поддържа тази информация от началото на 2007 година, най-много неистински монети – 1 071 броя, са открити през 4 тримесечие на 2014 година.

Данните от новата рубрика на БНБ за банкнотите и монетите в обращение са с месечна и тримесечна честота, организирани са в динамични редове и са детайлизирани съобразно номиналния строеж на банкнотите и разменните монети в обращение през съответния отчетен период, което улеснява тяхната достъпност, съпоставимост, обработка и употреба за целите на анализа. Месечните данни започват от декември 1999 г. и представят динамиката и структурата на банкнотите и разменните монети в обращение. Рубриката съдържа и тримесечни данни за броя на регистрираните неистински банкноти и размени монети, считано от първото тримесечие на 2007 г.

Данните се публикуват на 15-ия календарен ден на месеца, следващ отчетния период, а в случай че датата е почивен ден – на първия работен ден след нея.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща