Липсата на административен капацитет забавя редица нормативни актове в сферата на отпадъците

Климат / България
3E news
855
article picture alt description

Поради намаления човешки ресурс и липсата на обучени експерти в Изпълнителната агенция по опазване на околната среда са забавени редица нормативни актове в областта на отпадъците, показва Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2019 година. Това забавя обобщаването на данните за състоянието на сектора, липсват конкретни данни и ключови послания и тенденции. Натрупано е голямо закъснение при предоставяне на анализирана информация за отчетната 2019 година за образувани и/или третирани отпадъци на НСИ, изготвяне на заповедите за изпълнение на целите на общините. Няма изготвени доклади за масово разпространените отпадъци за 2019 година, включително предоставяне на докладите към Министерството на околната среда и водите и публикуването им официално, съобщи Росица Карамфилова, изпълнителен директор на ИАОС. Става дума за документация от над 4000 отчета на различни организации, посочи тя. Според нея би могло да се каже, че до няколко месеца ще има яснота по отношение на обобщени данни за сектора на отпадъците през 2019 година ще са готови през август.

Обобщаване на данните липсват в сектора на батериите и акумулаторите, опаковките и отпадъците от опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, излезлите от употреба моторни превозни средства, третирането на излезли от употреба гуми, оползотворяването на утайки от пречистване на отпадъцните води чрез употребата им в земеделието на национално ниво.

Според доклада обаче има трайна тенденция за намаляване на количеството битови отпадъци, които зависят както от производството, така и от потреблението.

Очаква се повишаване на дела на хартията, пластмасата и металите. Докладът показва, че се очаква морфологичният състав на битовите отпадъци да се промени - в резултат на масовото изпозлване в бита на пластмасови и комбинирани опаковки за еднократна употреба, увеличаване използването на метални опаковки, в частно алуминиеви за еднократна употреба, както и навлизане на напитки със стъклени бутилки за еднократна употреба, увеличаване на вноса на домакинска техника, електроника, автомобили и автомобилни гуми втора употреба. Намаляването използването на продукти за еднократна употреба, повторното изпозлване, ремонтиране и рециклиране, оползотворяване и обезвреждане са изключително важни за ефективната система за управление на отпадъците.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща