Инж. Веселин Тодоров: Проектът на КЕВР за новите изкупни цени на тока от ВЕИ ще доведе отлив на инвестиции в тях

Избраният ценообразуващ механизъм е непрозрачен, неясен, субективен и нерелевантен, смята експертът

Енергетика / България
3E news
16986
article picture alt description

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ежегодно до 30 юни определя преференциални цени за изкупуването на електрическата енергия от възобновяеми източници, произведена от енергийни обекти с обща инсталирана мощност, по-малка от 500 kW. Проектното решение бе публикувано в сайта на КЕВР на 27 май и предизвика вълна от недоволство в бранша.

„Избраният ценообразуващ механизъм е непрозрачен, неясен, субективен и нерелевантен спрямо икономическите показатели и практическото изпълнение на проектите. За определянето на базовото ниво на инвестионните разходи в проекта е взета средна стойност от 2019г., която не кореспондира с настоящата финансово-икономическа ситуация и практически занижава драстично общата стойност на инвестиционните разходи“, коментира инж. Веселин Тодоров – експерт в областта и член на Българска соларна асоциация.

Възприеманият подход от КЕВР при определяне на цени е единствено по основен критерии инсталирана мощност, без да се съобразява с използваната технология, производителността на централата, респективно инвестиционните разходи и тяхната възвръщаемост. Това означава, че КЕВР се съобразява само незначителна част от изискванията. Според инж. Веселин Тодоров има добри и надеждни източници на информация и Комисията разполага с достатъчно данни за размера на инвестиционните разходи за изграждане на фотоволтаични централи, от което би следвало проекто решенията им да бъдат добре обосновани и подкрепени с конкретни факти, примери и статистика.

„Наблюдава се драстично увеличение на цените на сурвините, необходими за производството на фотоволтаични модули в световен мащаб. Общото поскъпване на модулите в сравнение с миналата година е между 25% и 35% в края на месец май тази година. Като добавим и близо 120% процентното увеличение на желязото и 15% увеличение на медта на световните борсови пазари, общата стойност за изграждане на фотоволтаична централа скача с близо 10% спрямо лятото на 2020г, а преференциалните цени за изкупуването на енергия падат с 20%. На практика това ще доведе до увеличаване на времето за възвръщаемост на инвестицията и ще има негативен ефект върху икономиката“, коментира още експертът.

Определената норма на възвръщаемост в проекта на решението е от 7%. С огед на световните тенденции към преминаване на нискоемисионни източници на енергия за постигане на устойчиво развитие, поетите държавни ангажименти пред европейските партньори, Парижкото споразумение и предстоящата „Зелена сделка” е необходимо стимулиране на изграждането на малки инсталции. Именно поради тази причина този процент трябва да бъде драстично увеличен. В страни като Франция и Германия той е между 9,5% и 16%.

„Като експерт в областта, предприемач и заинтересована страна, аз считам, че подкрепяйки развитието на малки покривни и теренни централи, и такива осигуряващи задоволяването на собствените нужди на консуматорите, България може да постигне поетите пред ЕС, Парижкото споразумение и предстоящата „Зелена сделка” ангажименти, без пределно натоварване на крайния потребител. Предложението за преференциални цени е в абсолютен разрез на Европейските тенденции за енергийна независимост и енергийна децентрализация“, коментира инж. Веселин Тодоров.

„Развитието на фотоволтаичния бизнес в областта на малки фотоволтаични централи ще бъде изключително затруднен, тъй като ниската изкупна цена, високата инвестиция и малкия процент на възвръщаемост е геноцид върху всеки един инвеститор, решил да инвестира в централа до 30kWp. Това ще доведе до отлив на инвестициите и съответно финансови загуби както за държавната хазна под формата на данъци, така и работни места“, допълва още инж. Веселин Тодоров.

Като се вземат предвид Зелената сделка, Парижкото споразумение, Планът за възстановяване и устойчивост от COVID и в момент, когато българската икономика трябва да извърви пътя към повишаване на ефективното ползване на ресурсите чрез преминаване към чиста, кръгова икономика, предлагането и налагането на преференциална цена от 160.11лв./МWh за централи от 5 до 30kWp е е изключително нерелевантно решение, което според експертите в областта говори за подценяване на важността на ВЕИ и нежалание за постигането на поетите ангажименти към ЕС.

Съгласно решението на КЕВР по Протокол № 97 от 27.05.2021 г., т. 1, на 03.06.2021 г. от 10:00 ч. ще се проведе общественото обсъждане на проектното решение. В него могат да участват всички заинтересовани лица като държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти, пряко свързани с изготвяния проект.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща