Изграждането на интерконектора с Гърция напредва по договор, строителството ще завърши в края на 2021 г.

Основните дейности по строителство на газопровода се изпълняват с добри темпове, над 90 км от целия маршрут на IGB вече са напълно готови

Енергетика / България
3E news
609
article picture alt description

Реализацията на интерконектора Гърция – България продължава с добри темпове, като всички основни дейности по изпълнение на проекта напредват значително от началото на годината въпреки усложнената обстановка, предизвикана от глобалното разпространение на COVID-19. Към края на месец май заварените участъци достигат 145 км от общата дължина на 182-километровото трасе. Теренът е изцяло разчистен, разнесени са над 170 км тръби в подготовка за последващи дейности. 90 км е дължината на вече готовите участъци, положени в траншеята. Обратното засипване и провеждането на тестове за непрекъснатост на изолацията протичат по план. Паралелно екипите на терен изпълняват дейности като полагане на термо свиваеми маншони, производство на студено огънати колена, изпълняване на пресичания със сондиране. Стартирано е и изграждането на газоизмервателната станция в Стара Загора и диспечерския център в Хасково.

Към момента договорът за проектиране, доставка и строителство се изпълнява спрямо одобрения актуализиран график с краен срок за завършване през декември 2021 г. Дейностите на терен продължават да се извършват при спазване на наложените противоепидемични мерки за безопасност.

След завършване на строителните дейности в края на 2021 г. предстоят редица задължителни процедури и изпълнение на законови задължения преди въвеждане в търговска експлоатация, които отнемат между 4 и 6 месеца. Това включва процедура по издаване на разрешение за ползване, изграждане на система за търговско диспечиране, пълно лицензиране на проектната компания за дейността по пренос на газ на територията на двете държави (Гърция и България), сертифициране на ICGB като оператор на преносна мрежа и въвеждане на модела на независим преносен оператор. Според актуалния график се предвижда горните дейности между приключване на строителството и въвеждане в търговска експлоатация да са изпълнени най-късно до 1 юли 2022 г.  

Предстои преминаването на газопровода под коритото на река Марица и под язовир „Студен кладенец“, което е една от най-предизвикателните дейности по изграждане на интерконектора. Сложният процес ще бъде извършен посредством хоризонтално насочено сондиране – той е определен по проект като най-благоприятен метод от екологична гледна точка. Дейността ще бъде възложена на подизпълнител, с който има съответен договор - френската компания Horizontal Drilling International (HDI), която е световен лидер в бранша. Времевият прозорец за извършване на дейността е съобразен с изискванията по ОВОС и с естествения жизнен цикъл на животинските видове в региона. Подготвителните дейности за първия сондаж при река Марица вече са стартирали и се очаква в началото на лятото екипите да започнат със самото пресичане.

По проект са предвидени и редица наземни съоръжения, които следва да бъдат изградени в идните месеци. Към днешна дата работното проектиране за тях е приключено, финализирани са и поръчките на основното оборудване за всички наземни съоръжения – две газоизмервателни станции, седем кранови възела и диспечерски център.

Проектът IGB дава възможност за пренос на газ и доставки от нови източници, като това го прави ключов за енергийната сигурност на България и част от националния план за диверсифициране на източниците на газ. Капацитетът на проекта е 3 млрд. куб. метра с опция да достигне 5 млрд. куб. метра. Половината от капацитета на интерконектора вече е резервиран, като четирима от търговците са изцяло нови за българския пазар. Има сключен договор за доставки на 1 млрд. куб. метра от находището Шах Дениз 2 на база на дългосрочен договор с „Булгаргаз“.

 Сключването на договора за строителство на интерконектора е от края на 2019 година, като един от основните ангажименти на проектната компания в структурирането на IGB е задължението за контрол върху разходите в одобрени бюджети, с което да се осигури конкурентноспособен пренос за клиентите. Забавянето на строителните дейности и одобреното актуализиране на строителния график със срок края на 2021 г. се дължи на обективни причини, свързани с глобалната пандемия от коронавирус, и не води до преки загуби. Създаденото алтернативно обходно трасе през гръцката система и Сидерокастро дава временно решение за обслужване на договора с Азербайджан до пускане на IGB в търговска експлоатация.

Проектът  може да привлече търговци на природен газ от САЩ, Израел, Катар и други страни.  В пълнота потенциалът на проекта във връзка със запълване на максималния възможен капацитет ще бъде разгърнат, когато  LNG терминалът край Александруполис бъде готов през 2023 г., и ще бъде допълнително стимулиран от LNG терминалите в Турция.

Екипът на ICGB и изпълнителите на основните дейности по проекта работят активно по завършване на интерконектора в срок и при условия, отговарящи на най-високите международни изисквания за качество.


Вижте още:
 Теодора Георгиева: Интерконекторът с Гърция ще даде възможност до България да достигне газ на конкурентни цени

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща