Премахване на таксите за чадъри и шезлонги предлага правителството на концесионерите на плажовете

Икономика / България
3E news
398
article picture alt description

Правителството прие решение за отправяне на предложение до концесионерите на морски плажове за намаляване на размера на единичните цени на плажни принадлежности за летен сезон 2021 година, стана ясно след заседанието на правителството в сряда. 
В качеството си на концедент по договорите за концесия на морски плажове, Министерският съвет ще отправи предложение до концесионерите за намаляване на размера на цените на предлаганите от тях чадъри и шезлонги спрямо максималните цени по договор. В случай, че такива не са определени - спрямо предлаганите цени през 2019 г., съобразно което намаление се предлага намаляване на размера на концесионното им възнаграждение или плащане.
За целта концесионерите, желаещи да приемат предложението, следва да поемат задължение да намалят цените на плажните принадлежности в диапазон от 50% до 100%, в следствие на което концесионното им възнаграждение или плащане ще бъде намалено с процент, равен на изложения от тях в изрично уведомление до министъра на туризма.
Изменението на съответния концесионен договор се оформя чрез сключване на допълнително споразумение с министъра на туризма, в срок до 10 дни от получаване на уведомлението. Намаляването на концесионното възнаграждение или плащане, извършено в съответствие с намалението на цените на плажните принадлежности, ще се прилага само ако за периода от сключване на допълнително споразумение за изменение на концесионния договор до 1 октомври 2021 г. концесионерът е предоставял чадъри и шезлонги на цени, които са не по-високи от определените с допълнителното споразумение и в случай, че за неизпълнение на това условие няма установен ред в концесионния договор или в допълнително споразумение.

Намаленият размер на концесионно възнаграждение или плащане за 2021 г. следва да бъде заплатен от съответния концесионер в срок до 30 ноември 2021 година, пише в предложението на правителството.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща