Разходите за туризъм намаляват през първото тримесечие на годината

Спадат и туристическите пътувания на българските граждани, сочат предварителните данни на НСИ

Икономика / България
3E news
523
article picture alt description

Разходите за туристическите пътувания и на самите пътувания продължават да намаляват трето поредно тримесечие, сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

През първото тримесечие на 2021 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 151.91 лв. в страната и 513.18 лв. в чужбина. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 година разходите за туризъм намаляват, съответно от 162.67 лв. за страната (10.76 лв. по-малко) и от 554.33 лв. за чужбина (41.15 лв. по-малко).

Разходите за професионално пътуване също намаляват. И докато за първото тримесечие на настоящата година средно са изхрачени 142.30 лв. в страната и 1 029.19 лв. в чужбина, спрямо 196.88 лв. в страната (54.58 лв. по-малко) и 1 040.74 лв. в чужбина (11.55 лв. по-малко) през последното тримесечие на 2020 година.

От графиките по-горе е видно, че тенденцията за намаляване на разходите за пътувания на населението, започнала през третото тримесечие на 2020 година продължава и през първите три месеца на настоящата година.

Намаляват и туристическите пътувания

През първото тримесечие на 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната 457.0 хил. български граждани са направили туристически пътувания, докато през последното тримесечие на миналата година техният брой е бил 471.8 хил. български  граждани или с 14.8 хиляди по-малко.

През януари-март 2021 година преобладаващата част от българските граждани (93.8 на сто) са пътували само в страната, 5.2 на сто - в чужбина, и само 1% са пътували както в страната, така и в чужбина. На годишна база, спрямо първото тримесечие на 2020 година, преди да настъпи пандемията COVID-19, общият брой на пътувалите хора на възраст 15 и повече навършени години е с 6.9 на сто по-малко. Намаление е регистрирано в броя на пътувалите само в чужбина - с 65.7 на сто и в броя на пътувалите в страната и в чужбина - с 62.3 на сто. Броят на пътувалите само в страната се увеличава с 4.8 на сто спрямо първото тримесечие на 2020 година.

През първото тримесечие на 2021 г. най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години - 195.2 хил., или 42.7 на сто от всички пътували хора. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е при хората на възраст 45 - 64 години - 94.3 на сто от пътувалите в тази възрастова група. Делът на пътувалите в чужбина хора на възраст 15 - 24 години е 7.8 на сто от пътувалите в тази възрастова група и е най-голям в сравнение с останалите възрастови групи.

По-голямата част от туристическите пътувания на хората на възраст 15 и повече навършени години в страната са били с цел "посещение на близки" - 43 на сто, докато в чужбина най-много са били тези с цел "почивка и екскурзия" - 53.3 на сто от всички пътувания.

През първото тримесечие на 2021 г. като самостоятелни са били регистрирани 620.2 хил., или 92.3 на сто от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 93.2 на сто, а на тези в чужбина - 73.8 на сто.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща