Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 134.83 лв. за MWh с ден за доставка 20 май 2021 г.

Енергетика / България
3E news
290
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 134.83 лв. за MWh и количество от 59 848.40 с ден за доставка 20 май 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 135.75 лв. за MWh, при количество от 32 031.00 MWh.

Извънпиковата енергия (27 817.40) е на цена от 133.91 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 136.81 лв. за MWh и количество от 2083.7 MWh.

Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“  е постигната в 09 часа – 191.09 лв. за MWh при количество от 2911.4 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 113.23 лв. за MWh, при количество от 2247.5 MWh.

Спрямо стойността от 149.10 лева за MWh или 76.24 евро за MWh за 19 май 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 20 май намалява до 68.94 евро за MWh (спад с 9.6 %), според www.energylive.cloud, или 134.83 лв. за MWh по данни на БНЕБ. Както е известно, заради изключване за планов ремонт на електропровода „Пирин“ няма обмен на двете пазарни зони (българската и гръцката), а възстановяването се очаква в петък (21 май).

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 19 май 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 2 861.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 142.53 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 1039 MW или 23.47 %
кондензационните ТЕЦ с 1389 MW или 31.38 %,
топлофикационните ТЕЦ с 241 MW или 5.45 %,
заводските ТЕЦ – 174 MW или 3.93 %,
ВЕЦ - 354 MW или 8.00 %
малки ВЕЦ – 373 MW или с 8.43 %
вятърни електроцентрали – 225 MW и съответно 5.08 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 597 MW или 13.49 %

Био ТЕЦ – 34 MW или 0.77 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 3745 MW.

Интензитета на СО2 е 313 g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща