Нова стратегия ще извежда ЕС до водещата позиция в научните изследвания и иновациите

Целта е постигане на новаторски решения за изграждането на екологосъобразни, цифрови и здрави общества

Икономика / Свят
3E news
987
article picture alt description

Европейската комисия прие съобщение относно прилагания от нея глобален подход към научните изследвания и иновациите, озаглавено „Стратегия на Европа за международно сътрудничество в един променящ се свят“. Целта на тази нова стратегия е ЕС да изпълнява водеща роля при подпомагането на международните партньорства в областта на научните изследвания и иновациите и да предоставя новаторски решения за изграждането на екологосъобразни, цифрови и здрави общества.

Eвропейският комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: „За да се гарантира, че отворената наука функционира и че не съществуват пречки пред трансграничното сътрудничество между изследователите, е необходимо не само финансиране от ключови международни организации като ЕС, но и ясна рамка, с която се въвеждат еднакви условия по въпроси като етичните и ориентирани към хората научни изследвания, справедливото третиране на интелектуалната собственост и реципрочния достъп до научноизследователски програми. Ще работим активно с партньори, които споделят тези ценности и принципи“.

Новата стратегия се основава на две основни цели, които се съчетават по балансиран начин. Първата цел е да бъде създадена среда за научни изследвания и иновации, която се основава както на правила и ценности, така и на принципа на отвореност, за да могат изследователите и новаторите по света да работят в многостранни партньорства и да намират решения на глобалните предизвикателства. Втората цел е да се гарантират реципрочност и еднакви условия при международното сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща