Производството на електроенергия от началото на годината до 16 май расте с 10.95 процента

В сравнение с аналогичния период на 2020 г. потреблението на ток се увеличава с 2.93 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1086
article picture alt description

Производството и потреблението  на електроенергия продължават да се повишават. По-добри са и данните за салдото (износ-внос). Участието на базовите централи расте, но  възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи все още остават на минус. Малко по-лоши са и резултатите по отношение на водноелектрическите централи (ВЕЦ), въпреки че в процентно отношение делът им остава висок. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от първи януари до шестнадесети май тази година (1.01.2021 – 16.05.2021 ), спрямо аналогичния период на 2020 г.

Производството на електроенергия за времето от първия ден на януари до шестнадесетия ден на месец май тази година нараства с 10.95 % и достига до обем от 17 791 592 MWh (плюс 10.39 % отчетени преди седмица). За сравнение, през аналогичния период на предишната 2020 г. производството на електроенергия е било от порядъка на 16 035 413 MWh.

Запазва се положителната тенденция по отношение на потреблението на електроенергия, което за сравнявания отчетен период от 1 януари до 16 май тази година се увеличава с 2.93 % (плюс 2.79 % отчетени преди седмица). Така например, ако през посоченото време на 2020 г. потреблението на ток е било в обем от 15 095 638 MWh, то през 2021 г. достига до 15 538 469 MWh.

Резултатите за салдото (износ-внос) вървят нагоре. Така за периода от 1 януари до 16 май тази година салдото (износ-внос) се покачва със (плюс) 139.75 % и достига до обем от 2 253 123 MWh (плюс 131.35 % преди седмица). За същия период на 2020 г. салдото износ-внос е било в обем от порядъка на 939 775 MWh.

Участието на базовите централи за настоящия сравняван период от първия ден на януари до шестнадесетия ден на месец май 2021 година отново е положително и нараства с (плюс) 5.04 % и достига до обем от 13 978 715 MWh (плюс 4.14 % преди седмица). През аналогичния период на предходната 2020 г. делът на базовите централи е изчислен на обем от 13 307 772 MWh.

Няма подобрение по отношение на участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи и то отново остава на минус.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа от 1 януари до 16 май тази година се свива с (минус) 14.43 процента до обем от порядъка на 494 964 MWh (минус 12.83 % отчетени седмица по-рано). През аналогичния период на предходната година участието на ВЕИ в преносната мрежа е достигало до обем от 578 428 MWh. Настоящите влошени данни се дължат на по-слабото участие на вятърните (минус 19.01 %) и фотоволтаични (минус 6.50 %) мощности, а също и на тези на биомаса (минус 6.39 %).

Възобновяемите енергийни източници в разпределителната мрежа за отчитания период също продължават да намаляват участието си  - минус 8.99 % до обем от порядъка на 733 653 MWh (минус 7.91 % отчетени през предходната седмица). Година по-рано от 1 януари до 16 май дела на ВЕИ в разпределителната мрежа е  изчислен на обем от порядъка на 806 129 MWh. Това в частност се дължи на влошаването през настоящата година на вятърните (минус 19.01 %), фотоволтаични (0.00) мощности и биомасата (минус 4.46 %).

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) запазват висок дял в процентно отношение и запазват лидерската си позиция. Очаквано, наблюдава се и промяна в посока на понижение, става ясно от данните на системния оператор. За сравнявания период от 1 януари до 16 май тази година участието на ВЕЦ нараства (плюс) с 92.41 % до обем от 2 584 260 MWh (плюс 96.72 % отчетени преди седмица, плюс 102.30 % преди две седмици). През аналогичния период на 2020 г. участието на водноелектрическите централи е било в обем от порядъка на 1 343 084 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща