По-висока безработица до 6.3 процента и по-ниска заетост от 51.4 на сто през първото тримесечие на 2021 г.

По-голяма е безработицата при мъжете (6.6 на сто), отколкото при жените (6.0 на сто), сочат данните на НСИ

Икономика / България
3E news
293
article picture alt description

През първото тримесечие на 2021 г. броят на безработните е 204.0 хил., от които 114.0 хил. (55.9 на сто) са мъже и 90.0 хил. (44.1 на сто) - жени. Коефициентът на безработица е нараснал до 6.3 на сто, съответно 6.6 на сто за мъжете и 6 на сто за жените, съобщи Националният статистически институт (НСИ). През предходното четвърто тримесечие на 2020 година НСИ отчете 5.2% безработица.

От всички безработни 11.5 на сто са с висше образование, 50.2 на сто - със средно, и 38.3 на сто - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 2.3 на сто за висше образование, 5.7 на сто за средно образование и 20.4 на сто за основно и по-ниско образование.

През първото тримесечие на 2021 г. броят на безработните с продължителност на безработицата под една година е 115.6 хил., или 56.6 на сто от всички безработни, а продължително безработни (от една или повече години) са 88.4 хил., или 43.4 на сто от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 2.7 на сто, съответно 2.8 на сто за мъжете и 2.7 на сто за жените.

От общия брой на безработните 175.7 хил., или 86.1 на сто, са имали предишна работа, която са напуснали главно поради уволнение, съкращение или принудително приключване на бизнеса, приключване на сезонна или друга временна работа, а 28.3 хил., или 13.9 на сто, търсят първа работа.

През първото тримесечие на 2021 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 11 на сто.

През първото тримесечие на 2021 г. общият брой на икономически неактивните (хората извън работната сила) е 2 660.2 хил., от които 1 080.3 хил. (40.6 на сто) са мъже и 1 579.9 хил. (59.4 на сто) - жени. Икономически неактивните на възраст 15 - 64 навършени години са 1 256.0 хил., или 28.6 на сто от населението в същата възрастова група.

Икономическа неактивност

През първото тримесечие на 2021 г. общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) е 2 660.2 хил., от които 1 080.3 хил. (40.6%) са мъже и 1 579.9 хил. (59.4%) - жени. Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 256.0 хил., или 28.6% от населението в същата възрастова група.

Заетост

През първото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица е 3 028.7 хил., от които 1 626.4 хил. мъже и 1 402.3 хил. жени. Коефициентът на заетост е спаднал до 51.4%, съответно 57.7% при мъжете и 45.6% при жените, докато през последното тримесечие на 2020 година НСИ отчете по-висок коефициент на заетост от 52.9%, като при мъжете този дял е бил 59.8%, а при жените - 46.6%.

В сектора на услугите през януари – март 2021 г. работят 1 887.9 хил., или 62.3% от заетите лица, в индустрията - 962.1 хил. (31.8%), и в селското, горското и рибното стопанство - 178.7 хил. (5.9%).

От всички заети 3.5% (105.4 хил.) са работодатели, 6.4% (193.6 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 89.6% (2 714.9 хил.) - наети лица, и 0.5% (14.8 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 070.2 хил. (76.3%) работят в частния сектор, а 644.7 хил. (23.7%) - в обществения.

През първото тримесечие на 2021 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2 940.2 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 66.9% (71.0% за мъжете и 62.7% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 36.5% (40.4% за мъжете и 32.5% за жените).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща