Европа в повратна точка за осигуряване на доставките на критични материали от електронни отпадъци

Рециклирането на ключови суровини от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване трябва да бъде задължително, съветват от сертифициращия консорциум CEWASTE.

Климат / Свят
Рая Лечева
1477
article picture alt description

Европа се намира в повратна точка за осигуряване на критични материали от електронни отпадъци. Рециклирането на ключови суровини от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване трябва да бъде задължително. Това е едно от заключенията на най-новия доклад на сертифициращата организация CEWASTE, двугодишен проект, финансиран от програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз Хоризонт 2020.

Целта е да се осигурят критично важни суровини, изходните химични елементи след като телефоните, лаптопите, електрическите коли, флуоресцентните лампи излязат от употреба. Например е от старите телефони и техните батерии да достигнем отново до съставните им елементи кобалт и литий.

Целта на проекта е да създаде, утвърди и стартира схемата за предприятията за събиране, транспортиране и третиране на ключови видове отпадъци, съдържащи значителни количества ценни и критични суровини като отпадъци от електрическо и електронно оборудване и батерии. Предприятията, които събират, транспортират и обработват отпадъци, трябва да следват техническите и екологичните изисквания.

Основната цел на ЕС да се справи с прекъсването на доставките на важни материали

В своята работна програма Хоризонт 2020 на Европейският съюз определи целта си да премине към по-екологична, по-ефективно използване на ресурсите и устойчива на климата икономика. Като част от стратегията си за постигане на тези цели през 2010 и 2014 г. Комисията определи списък с критични суровини (CRM), които се нуждаят от специално внимание поради тяхното икономическо значение и по-висок риск от прекъсване на доставките.

Това са излезли от употреба платки, някои магнити в дисковите задвижвания и електрическите превозни средства, EV и други специални типове батерии, флуоресцентните лампи задължително трябва да бъдат рециклирани, казва новият доклад, финансиран от ЕС и подкрепен от ООН.

Необходимо е задължително законово изискване за рециклиране и повторно използване на избраните категории електронни отпадъци. Най-важната цел е да се справят с прекъсвания на доставките, важни за производителите на важни електрически и електронни и други продукти, казва европейския консорциум зад доклада, воден от базирания в Швейцария Форум на световните ресурси.

Тези доставки са особено за производството на възобновяема енергия

Консорциумът CEWASTE предупреждава, че достъпът до критично важни суровини в тези продукти е зависим от геополитически приливи и отливи. Рециклирането и повторното им използване е „от решаващо значение“ за осигуряване на текущи доставки за регионално производство на електрическо и електронно оборудване. Тези доставки са от съществено значение за отбраната, производството на възобновяема енергия, светодиодите и други зелени технологии, както и за конкурентоспособността на европейските фирми.

Днес рециклирането на повечето продукти, богати на критични суровини, не е рентабилно, тъй като ниските и променливи цени подкопават усилията за подобряване на европейските нива на рециклиране, които днес са почти нулеви в повечето случаи.

Затова рециклирането и повторното им използване е изключително важно

Докладът идентифицира пропуски в стандартите и предлага подобрена, напълно изпитана схема за сертифициране за събиране, транспортиране, обработка и рециклиране на тези отпадъци, включително инструменти за проверка на съответствието.

Сертифициране на процесите и финансови стимули, защото в момента процесът е нерентабилен

„Правна рамка и схема за сертифициране на Европейския съюз, съчетана с широки финансови мерки, ще насърчи инвестициите, необходими за рециклиране на критично важни суровини по-жизнеспособни, а Европа по-малко зависи от външни източници на доставки“, казва CEWASTE.

„Необходимо е също така приемането от промишлеността за производство и рециклиране, тъй като стандартите ще работят само когато има широко разпространение.“

Докладът следва плана за действие на ЕС за 2020 г., за да направи Европа по-малко зависима от трети страни за критично важни суровини. Например да диверсифицира доставките както от първични, така и от вторични източници, като същевременно подобри ефективността на ресурсите и постигне кръговата икономика.

„Ако приеме препоръките на този доклад, ЕС може да бъде по-независима, да спомогне за воденето на световната зелена програма и да създаде нови бизнес възможности.“ казва специалистите от CEWASTE.

Да се използва повторно неодим от твърди дискове и електрически двигатели

или флуоресцентни прахове от монитори и телевизори

Според CEWASTE някои категории оборудване съдържат критични материали в достатъчно високи концентрации, за да улеснят рециклирането. Това са печатни платки от електрическо и електронно оборудване, твърди дискове и оптични дискови устройства, батерии от електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба превозни средства. Критично важни материали са също неодим железни борни магнити от твърди дискове и електрически двигатели на електронни велосипеди, скутери и излезли от употреба превозни средства. В момента Китай е основният доставчик на такива суровини, съдържащи елемента неодим за Европа. Изключително важни да бъдат събирани и рециклирани са флуоресцентни прахове от електронно-лъчеви тръби (в телевизори и монитори) и флуоресцентни лампи.Технологиите и процесите за възстановяване са добре установени като паладий от печатни платки или кобалт от литиево-йонни батерии.

За други суровини индустриалните операции още не са възможни

За други  критично важни суровини са технологията за рециклиране скоро ще направи възможни индустриални операции. Но се нуждае от финансова подкрепа и достатъчен обем за постигане на икономически ефективни операции, коментират специалистите.

При повече от 60 изисквания в европейското законодателство и стандарти, свързани с електронните отпадъци, малцина разглеждат събирането на критично важни материали в ключовите продуктови категории, посочва CEWASTE. Консорциумът предлага няколко допълнителни технически, управленски, екологични, социални и проследими изисквания за съоръженията, които събират, транспортират и обработват отпадъци, за интегриране в установени стандарти, като серията на ЕС 50625.Цялостната схема е тествана в европейски фирми в Белгия, Италия, Португалия, Испания и Швейцария, както и в Колумбия, Руанда и Турция.

„По-голямото рециклиране на тези суровини е отговорност и предизвикателство за цялото общество“, казват от CEWASTE. „Съответните органи трябва да подобрят икономическите рамкови условия, за да го направят икономически жизнеспособен.“

Какви са препоръките на CEWASTE?

Създаване на борсови платформи за вторични материали от електронни отпадъци

Те са свързани да се въведе законодателно изискване за рециклиране на определени критични суровини в електронните отпадъци. Трябва да се използват пазарни стимули, за да има икономическа логика използването на критични суровини от електронни отпадъци в нови продукти. Сред препоръките е също да се създадат платформи, където търсенето на рециклирани компоненти, материали и критично важни суровини може да отговори на предлагането. Много важен компонент е да се повиши информираността за важността на рециклирането на такива материали.

Да се обединяват фракциите от тези суровини, за да стават по-привлекателни за рециклиране

Да се обединяват фракциите от богати на суровини продукти в по-големи количества, за да стават по-привлекателни за рециклиращите предприятия. Необходимо е да се подобри достъпа до информация за богати на критично важни компоненти и да се наблюдава реалното рециклиране. CEWASTE  предлага да се приложат правила за доставката на богати на критично важни фракции извън ЕС и да се спазват техническите стандарти по веригата на стойността. Според консорциумът CEWASTE изготвените нормативни изисквания по проекта трябва да се интегрират в европейския стандарт за третиране на електронни отпадъци (серия EN 50625) и да се въведат правно обвързващи цели. Основна препоръка е също да се подкрепят по-целенасочени частни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност в областта на новите технологии.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща