Fitch повиши кредитния рейтинг на облигационните емисии на БЕХ

Очакванията са, че дългът на ниво дъщерни дружества ще се свие в следващите години

Енергетика / България
3E news
702
article picture alt description

Рейтинговата агенция Фич повиши кредитния рейтинг на необезпечените и неподчинени облигации на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД до ниво ‘ВВ’ от ‘ВВ-’, и присъди рейтинг на възстановяване от ‘RR4’ на този клас дългови инструменти. Кредитният рейтинг на Емитента (БЕХ ЕАД) в чужда и местна валута остава непроменен - на ниво ‘ВВ’ с „положителна перспектива“. Рейтингът е премахнат от „Критерий под наблюдение“ (КПН).

Промяната отразява прилагането на актуализирания „Критерий за възстановяване на корпоративния рейтинг и рейтинга на финансовите инструменти“ (КВКРРФИ) на Фич спрямо необезпечения и неподчинен рейтинг на БЕХ, който бе поставен, заедно с корпоративния рейтинг на Емитента, в „Критерий под наблюдение“ (КПН) след публикуването на актуализираните критерии на 09.04.2021 г.

Освен отбелязаната промяна в критериите, друг фактор, който благоприятства повишаването на кредитния рейтинг, е очакваното намаляване на задълженията на дъщерните дружества в структурата на БЕХ ЕАД. От рейтинговата агенция изчисляват, че към края на 2020 г. около 40% от дълга на консолидирано ниво принадлежи на компанията-майка, а останалите 60%  - на дъщерните дружества. Очакванията са, че дългът на ниво дъщерни дружества ще се свие съответно до 50% към края на 2021 г. и до под 20% към края на 2023 г., в следствие от падежирането на предоставеното през 2016 г. държавно финансиране на НЕК ЕАД.

Според последните известни финансови отчети НЕК в края на септември 2020 г. общите задължения на НЕК са били за малко над 4 милиарда лева и са се покачили, спрямо третото тримесечие на 2019 г. По-голямата част от тези задължения са по отпуснатите заеми от БЕХ.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща