Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 117.20 лв. за MWh с ден за доставка 10 май 2021 г.

Енергетика / България
3E news
526
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 117.20 лв. за MWh и количество от 64 769.60 MWh с ден за доставка 10 май 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 117.90 лв. за MWh, при количество от 35 214.40 MWh.

Извънпиковата енергия (29 555.20 MWh) е на цена от 116.49 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 99.41 лв. за MWh и количество от 1935.9 MWh.

Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната в 21 часа – 185.8 лв. за MWh при количество от 2949.1 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 117.2 лв. за MWh, при количество от 2704.2 MWh.

Спрямо стойността от 82.40 лева за MWh или 42.13 евро за MWh за 9 май 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 10 май нараства до 59.92 евро за MWh (ръст с 42.4 %), според www.energylive.cloud, или 117.20 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 10 май 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 5 000.60 MWh при средно претеглена дневна цена от 21.18 лв. за MWh. В рамките на търговията е отчетена за 15 часа цена от 1.21 лв. за MWh при количество 223.6 MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 1043 MW или 26.98 %
кондензационните ТЕЦ с 1348 MW или 34.87 %,
топлофикационните ТЕЦ с 238 MW или 6.16 %,
заводските ТЕЦ – 173 MW или 4.47 %,
ВЕЦ със 9 MW или 0.23 %
малки ВЕЦ – 359 MW или с 9.29 %
вятърни електроцентрали – 51 MW и съответно 1.32 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 611 MW или 15.80 %

Био ТЕЦ – 34 MW или 0.88 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 3392 MW.

Интензитета на СО2 е 366g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща