Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 82.40 лв. за MWh с ден за доставка 9 май 2021 г.

Енергетика / България
3E news
363
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 82.40 лв. за MWh и количество от 51 247.30 MWh с ден за доставка 9 май 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 73.18 лв. за MWh, при количество от 25 981.00 MWh.

Извънпиковата енергия (25 266.30 MWh) е на цена от 91.61 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 99.41 лв. за MWh и количество от 1969.2 MWh, като в 14 часа стойността спада до 23.51 лв. за MWh при обем от 2095.9 MWh.

Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната в 21 часа – 103.67 лв. за MWh при количество от 2819.8 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 99.45 лв. за MWh, при количество от 2221 MWh.

Спрямо стойността от 99.20 лева за MWh или 50.72 евро за MWh за 8 май 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 9 май намалява до 42.13 евро за MWh (спад с 16.9 %), според www.energylive.cloud, или 82.40 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

За отбелязване е резкият спад на ценовите нива на западните електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ като в Белгия например цената се понижава с 93.7 % до 2.7 евро за MWh, във Франция – намаление със 77.7 % до 6.65 евро за MWh. Дори и в съседна Румъния спадът е с 58.6 % - до 22.03 евро за MWh, а в Сърбия – с 64.4 % - до 19.86 евро за MWh.

На този фон цената на електроенергийната борса в Италия остава на най-високото ниво в Европа – 70.14 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 8 май 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 1 963.60 MWh при средно претеглена дневна цена от 77.34 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 1043 MW или 24.01 %
кондензационните ТЕЦ с 1777 MW или 40.91 %,
топлофикационните ТЕЦ с 235 MW или 5.41 %,
заводските ТЕЦ – 176 MW или 4.05 %,
ВЕЦ със 92 MW или 2.12 %
малки ВЕЦ – 359 MW или с 8.26 %
вятърни електроцентрали – 275 MW и съответно 6.33 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 352 MW или 8.10 %

Био ТЕЦ – 35 MW или 0.81 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 3479 MW.

Интензитета на СО2 е 375g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща