Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 99.20 лв. за MWh с ден за доставка 8 май 2021 г.

Енергетика / България
3E news
306
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 99.20 лв. за MWh и количество от 65 272.70 MWh с ден за доставка 8 май 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 93.94 лв. за MWh, при количество от 32 488.70 MWh.

Извънпиковата енергия (32 784.00 MWh) е на цена от 104.46 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 99.49 лв. за MWh и количество от 2538.8 MWh.

Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната в 21 часа – 139.68 лв. за MWh при количество от 3121.7 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 99.46 лв. за MWh, при количество от 2397 MWh.

Спрямо стойността от 112.00 лева за MWh или 57.27 евро за MWh за 7 май 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 8 май намалява до 50.72 евро за MWh (спад с 11.4 %), според www.energylive.cloud, или 99.20 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 7 май 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 4 195.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 146.61 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 1044 MW или 19.84 %
кондензационните ТЕЦ с 2167 MW или 41.17 %,
топлофикационните ТЕЦ с 194 MW или 3.69 %,
заводските ТЕЦ – 175 MW или 3.33 %,
ВЕЦ със 525 MW или 9.98 %
малки ВЕЦ – 389 MW или с 7.39 %
вятърни електроцентрали – 282 MW и съответно 5.36 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 453 MW или 8.61 %

Био ТЕЦ – 34 MW или 0.65 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 3631 MW.

Интензитета на СО2 е 377g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща