Бизнесът иска отлагане на пазарното обединение на българо-гръцка граница

Енергетика / България
3E news
788
article picture alt description

Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) настоява за отлагане на пазарно обединение на българо-гръцка граница за последното тримесечие на 2021 г., когато се очаква пазарното обединение между България и Румъния. Това сочат представителите на бизнеса в писмо до министърите в оставка – енергетиката Теменужка Петкова и на икономиката Лъчезар Борисов, както и до председателя на КЕВР Иван Иванов и изпълнителния директор на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД Константин Константинов. Публикуваме пълния текст на писмото на АОБР.

“Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) подкрепя всички усилия за създаването на прозрачен и конкурентен пазар на електроенергия в България. Един от основните приоритети на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД през последните години, за което борсовият оператор получава пълната подкрепа на търговските участници, е осъществяването на пазарни обединения със съседни пазарни зони.

Според последната публично достъпна информация, първото пазарно обединение на пазар „Ден-напред“ на граница България-Гърция е планирано за средата на май 2021 г. Важно е да се отбележи, че италианският и гръцкият пазар, с които ще се обединим, са най-скъпите електроенергийни пазари в цяла континентална Европа. С планираното обединение неизбежно ще се стигне до изравняването на ценовите нива в посока поскъпване на електроенергията на свободен пазар в България, въпреки частичното повишаване на конкуренцията в търсенето и предлагането.

По тази причина Асоциация на организациите на българските работодатели призовава за преразглеждане на планирания стартов срок и за неговото отлагане за последните три месеца на 2021 г., когато се очаква да бъде реализирано пазарното обединение на българо-румънска граница, което е с най-голямо национално значение за българската енергетика и индустрия, тъй като чрез него България ще има достъп до 6 други пазарни зони с по-ниски ценови равнища от тези на българския пазар на електроенергия.

Сред основните ни мотиви за искането на това отлагане са множеството фактори с натрупване, които оказват влияние на цените на електроенергията в посока нагоре като повишено търсене поради излизане на всички стопански потребители, рекордно високи цени на CO2 квоти, планов годишен ремонт на АЕЦ Козлодуй ЕАД, предстоящо ново ценово решение на енергийния регулатор от 01.07.2021 г., както и обстоятелството, че ние сме единствения пазар в ЕС, чийто потребители плащат фиксирана добавка за дългосрочни договори. Въпреки че преносният капацитет между България-Гърция няма да се повишава след пазарното обединение, при предстоящото имплицитно разпределение търговският обмен между двете страни многократно ще се увеличи, тъй като до момента той се използва ограничено от търговските участници, поради по-ниските ценови нива на българския пазар през повечето интервали на доставка.

В тази обстановка АОБР е на позицията, че националният интерес към настоящия момент е съсредоточаване на всички усилия към процеса по обединение на пазарите „Ден-напред“ на българо-румънска граница, което реално ще доведе до сериозно повишаване на ефективността, ликвидността и конкуренцията на пазара на електроенергия. Едва след неговата реализация следва да се пристъпи към последваща интеграция на националния пазар с този на Гърция и Италия. С възприемане на тази последователност ще се избегнат евентуални пазарни сътресения и допълнително повишаване на цената на електроенергията на едро в България. Отново заявяваме, че нашите членове подкрепят по принцип обединението на южна граница, но то трябва да се извърши по най-добрия начин и в правилния момент”.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща