Шеста поредна седмична печалба на БФБ от 26 до 29 април

С най-голям ръст завърши равно претегленият индекс BGTR 30, следван от широкия BGBX 40, имотния BGREIT и измерителя на 15-те най-ликвидните компании SOFIX

Икономика / България
Георги Вулов
691
article picture alt description

Отминалата последна непълна работна седмица на април (26 – 29) заради Великденските празници завърши с печалба и на четирите индекса на Българката фондова борса (БФБ), при това за три от тях за шеста поредна седмица. С най-голям седмичен ръст затвори равно претегленият индекс BGTR 30 (+1.18%), следван от широкия BGBX 40 (+1.12%), имотния BG REIT (+0.78%) и измерителя на 15-те най-ликвидни компании SOFIX (+0.47%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 31 май), заради коронавирусната пандемия, до 29 април 2021 година SOFIX e на печалба с 9.32%, а от началото на 2021 г. повишението е по-голямо, с 11.78%.

Месечната равносметка за отминалия април показва, че с най-голям ръст завършва равно претегленият BGTR 30 (+6.14%), следван от широкия BGBX 40 (+5.62%), измерителя на „сините чипове“ SOFIX (+4.43%) и единствен със спад завършва четвъртия месец на годината имотният BG REIT (-0.16%). За отбелязване е, че април е третият, в който SOFIX е на печалба, като най-голяма е отчетена през януари (+11.59%), следва март (+1.35%) и само през февруари основният индекс на БФБ е бил на загуба (-0.76%).

След като и четирите индекса са на печалба, през отминалата по-кратка работна седмица  

БФБ отчете отново висок оборот

спрямо предходната седмица (19-23 април). Осъществени са 1 308 сделки с 12 739 494 лота за 13 448 890 лева, което е с 424 сделки по-малко, но повече с 9 746 695 лота и 372 025 лева, когато бяха отчетени 1 732 сделки с 2 992799 лота за 13 076 865 лева.

Месечната равносметка за оборота показва, че през април е значително по-висок, с 20 544 045 лева от 51 521 683 лева, спрямо 30 977 638 лева през март.

Равносметката за седмичния оборот показва още, че 9 дружества са реализирали сделки за над 200 000 лева, спрямо 13 дружества в предходната седмица. На върха е Индустриален Холдинг България АД (IHB) с 61 сделки за 10 076 357 лева; следвано от Инвестиционна Компания Галата АД (GTH) - 2 сделки за 400 000 лева; Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (CAPM) - 2 сделки за 399 960 лева; Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) - 128 сделки за 291 303 лева; Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) - 103 сделки за 290 887 лева; Алтерко АД (A4L) - 123 сделки за 282 769 лева; Инвестор.БГ АД (IBG) - 20 сделки за 268 666 лева; Еврохолд България АД (EUBG) - 23 сделки за 259 912 лева; Неохим АД (NEOH) - 155 сделки за 241 326 лева.

Сред най-оборотните и в предходната седмица (19-23 април) бяха Алтерко АД (A4L) - 304 сделки с акции за 880 671 лева; Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (CAPM) - 6 сделки с акции за 613 810 лева и Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) - 164 сделки с акции за 428 320 лева.

И тъй като и четирите индекса на БФБ са със седмичен ръст,  

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 94% към 3% и 3 на сто без промяна. При другите показатели, съотношението е същото – печелившите са повече от губещите: при емисиите (41% към 26% и 33 на сто без промяна), при сделките (50% към 33% и 17 на сто без промяна) и при оборотите (84% към 7% и 9 на сто без промяна. Месечните показатели също са в полза на печелившите: при акциите (71% към 23% и 6 на сто без промяна), при емисиите (46% към 30% и 24 на сто без промяна), при сделките (64% към 32% и 4 на сто без промяна) и при оборотите (53% към 28% и 19 на сто без промяна.

Пазарите на акции в Западна Европа и САЩ

През отминалата работна седмица трендът на БФБ отново се размина с пазарите в Западна Европа и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк. Седмичната равносметка показва, че общоевропейският индекс STOXX 600 приключи на загуба за втора поредна седмица (-0.38%), а с най-голям седмичен спад е германският DAX (-0.94%), следван от италианския FTSE MIB (-0.88%). Три от измерителите, обаче, са с повишение: испанският бенчмарк IBEX 35 (+2.28%), британският FTSE 100 (+0.45%) и френският САС 40 (+0.20%).

Вижте още: Седмична загуба и месечна печалба за пазарите на акции в Западна Европа

Месечната равносметка пък показа, че всички основни измерители са на печалба, с изключение на италианския FTSE MIB (-2.30%). С най-голям ръст е британският FTSE 100 (+3.45%), следван от испанския IBEX 35 (+2.77%), френския САС 40 (+2.73%), общоевропейския STOXX 600 (+1.20%) и германския DAX (+0.19%).

На „Уолстрийт“ в Ню Йорк и трите индекса завършиха със седмична загуба, като най-голям е спадът при измерителя на щатските „сини чипове“ Dow Jones (-0.47%), следван от технологичния Nasdaq (-0.39%) и широкия S&P 500 (-0.04%). Месечната равносметка е положителна – и трите индекса завършват април с повишения, като най-голямо е при широкия S&P 500 (+4.01%), следван от Nasdaq (+3.58%) и Dow Jones (+2.18%).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (26-29 април) показва, както вече посочихме, че и четирите индекс на БФБ са на печалба, като за три от тях това е шеста поредна печеливша седмица, като преди това четири поредни седмици бяха на загуба. С най-голям седмичен ръст завърши широкия индекс BGBX 40, следван от равно претегления BGTR 30, имотния BGREIT и измерителя на 15-те най-ликвидни компании DOFIX.

- при SOFIX е отчетен седмичен ръст от 0.47%, спрямо по-високо нарастване от 1.22% през предходната седмица. През отминалите четири работни дни с акциите на 15-те най-ликвидни компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 433 998 лота за 1 111 808 лева. За отбелязване е, че измерителят на българските „сини чипове“ достигна в края на отминалата работа седмица 522.390 пункта за пръв път след 20 февруари 2020 година;

- при BGBX 40 повишението е с 1.12%, докато в предходната седмица нарастването беше по-ниско, с 0.74%. През отминалата кратка седмица с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 11 935 714 лота за 12 085 060 лева, като е постигнат и най-големия седмичен оборот от четирите индекса. Широкият BGBХ 40 достигна  118.790 пункта на 29 април за пръв път след 12 октомври 2018 година;

- при BGTR 30 повишението е с 1.18%, докато в предходната седмица нарастването беше по-слабо, с 0.37%. През отминалата седмица с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 12 334 084 лота за 11 527 168 лева;

- имотният BG REIT е с повишение от 0.76%, след като в предходната седмица беше отметен по-нисък ръст от 0.52%. През отминалите четири работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 148 157 лота за 455 158 лева.

Топ 3 на най-печелившите акции за седмицата

- Ексклузив Пропърти АДСИЦ (EXPR) е начело в групата на най-печелившите акции с повишение от 34.41%, седмичен оборот от 10 491 лева, при последна цена от 1.250 лв./брой и пазарна капитализация от 11 815 425 лева;

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) е с ръст от 29.63%, седмичен оборот от 127 400 лева, при последна цена от 35 000.000 лева/брой и пазарна капитализация от 175 000 000 лева;

- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с нарастване от 26.32%, седмичен оборот от 159 916, при последна цена от 8.400 лв./брой и пазарна капитализация от 57 120 000 лева.

Топ 3 на най-печелившите акции да месец април

- Булгартабак - холдинг АД (BTH) е начело с нарастване от 120% и седмичен оборот от 51 689 лева, при последна цена от 13.200 лв./брой и пазарна капитализация от 97 247 330 лева;

- Илевън Кепитъл АД (11C ) е с повишение от 38.19% и седмичен оборот от 300 230 лева, при последна цена от 9.950 лв./брой и пазарна капитализация от 22 900 204 лева;

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) е с ръст от 38.89% и седмичен оборот от 265 400 лева.

Топ 3 на най-губещите акции през седмицата

- Синергон Холдинг АД (SNRG) е начело в групата на най-губещите емисии със спад от 12.34%, седмичен оборот от 31 865 лева, при последна цена от 0.675 лв./брой и пазарна капитализация от 12 392 223 лева;

- Неохим АД (NEOH) е с понижение от 15.58%, седмичен оборот от 239 304 лева, при последна цена от 33.600 лв./брой и пазарна капитализация от 89 186 429 лева;

- София Комерс-Заложни къщи АД (SCOM) е на загуба със 7.36%, седмичен оборот от 19 448 лева, последна цена от 7.550 лв./брой и пазарна капитализация от 18 120 000 лева.

Топ 3 на най-губещите компании през април

- Неохим АД (NEOH) със спад от 16.00% и седмичен оборот от 423 503 лева;

- Холдинг Света София АД (HSOF) е на загуба с 13.09% и седмичен оборот от   65 978 лева, при последна цена от 3.320 лв./брой и пазарна капитализация от 33 002 098 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) е с понижение от 12.34% и седмичен оборот от 31 865 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите четири работни дни (26 – 29 април) с книжата на:

- ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) са реализирани сделки със 151 акции за 42 362 лева, след което стойността на книжата се е повишила с 0.72%, при последна цена от 280.000 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 539 840 000 лева от 535 984 000 лева седмица по-рано;

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) са реализирани сделки с 4 лота за 127 400 лева, след което стойността се повишила с 29.63%, при последна цена от 35 000.000 лв./брой и по-висока пазарна капитализация до 175 000 000 лева от 135 000 000 лева седмица по-рано;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са изтъргувани 45 197 акции за 31 865 лева, след което стойността е спаднала с 12.34%, при последна цена от 0.675 лв./брой и по-ниска пазарна капитализация до 12 392 223 лева от 14 136 314 лева седмица по-рано;

- Капман Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 16 април, когато са изтъргувани 200 лота за 276 лева, след което цената на акциите не се е променила, при последна цена от 1.380 лв./акция и пазарна капитализация от 18 403 501 лева;

- ЕМКА АД (EMKA) Севлиево са реализирани сделки с 1 480 акции за 4 586 лева, след което цената се е понижила с 3.14%, при последна от 3.080 лв./брой и по-ниска пазарна капитализация до 66 835 156 лева от 70 759 233 лева седмица по рано;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки само на 29 април с 200 акции за 150 лева, след което стойността им се е понижила с 1.96%, при последна цена от 0.750 лв./брой и по-ниска пазарна капитализация до 18 831 308 лева от 19 207 934 лева седмица по-рано;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, като последната е била на 20 април с 356 885 лота за 1 106 344 лева, след което стойността им не се е променила, при последна цена от 3.100 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 87 882 371 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), като през отминалите четири работни дни не са реализирани сделки, а последните са били на 6 и 7 април с 621 броя облигации за 621 000 лева, след което цената им не се е променила;

- ВЕИ проджект АД (VP9A) отново не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 13 март 2020 г., когато са продадени 5 облигации за 488 461 лева и стойността им е спаднала с 0.10% при последна цена от 100.000 лв. за брой;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) също не се реализирани, като последната е била на 9 февруари, когато са изтъргувани 150 облигации за 150 000 лева, след което цената им се е понижила с 1.31%, при последна цена от 100.000 лв. за една облигация;

- ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A) не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 25 февруари, когато са изтъргувани 182 облигации за 182 000 лева, след което цената им не се е променила.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Още за пазара на акции в България:

Пета поредна седмична печалба на БФБ от 19 до 23 април

Четвърта поредна седмична печалба на БФБ от 12 до 16 април

Трета поредна седмична печалба на БФБ от 6 до 9 април

Месечен ръст и годишен спад на оборота на БФБ през март

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща