НАЧАЛО » Финанси

Месечен ръст и годишен спад на оборота на БФБ през март

Всички борсови индекси на родната борса бележат ръстове през третия месец на настоящата година, показват обявените днес данни

fb
3E news
fb
07-04-2021 05:04:29
fb

Обявените от Българската фондова борса (БФБ) данни за отминалия месец март показват нарастване на оборота с 14.55% спрямо предходния месец февруари и спад на годишна база, спрямо март 2020 година. През отминалия трети месец на настоящата година на БФБ са реализирани сделки за 30 977 638 лева, докато през февруари оборотът е бил 27 039 831 лева. На годишна база, обаче, данните показват спад с 21.87%, тъй като през март 2020 година БФБ отчете много по-висок оборот от 37 704 957 лева.

През първото тримесечие на настоящата година оборотът се увеличава с 9.43% спрямо същия период на 2020 г., сочат още данните на БФБ.

Сделките

Броят сделки на БФБ през март е 5770, което спрямо реализираните през февруари 5055 сделки представлява увеличение от 14.14%. За първото тримесечие на 2021 г. броят на сделките е намалял с 13.31% процента спрямо същия период на миналата година. На годишна база, спрямо март 2020 година, обаче, спадът е драстичен, с цели 112%, тъй като за третия месец на миналата година БФБ отчете 12 238 реализирани сделки.

През март 2021 година в структурата на търговията на БФБ с най-голям дял от 60.95% (18,9 млн. лв.) е оборотът на сегмент акции Standard, следван от алтернативния пазар BaSЕ с 12.77% (3.96 млн. лв.) и сегмента за дружества със специална инвестиционна цел - с 11.53% (3.6 млн. лв.).

Пазарната капитализация в края на месеца е 28.67 млрд. лв. или 24.18% от БВП на страната.

Сред топ 3 на най-ликвидните емисии акции

на българския капиталов пазар за март са технологичната компания Алтерко АД-София (528 сделки), Биодит АД-София (486 сделки) и Софарма трейдинг АД-София (465 сделки).

Индексите

Всички борсови индекси на БФБ бележат ръстове през март. Индексът на сините чипове SOFIX регистрира увеличение от 1,35% на месечна база, а от началото на годината увеличението е 12,23%. Нарастването през март при широките измерители BGBX40 и BGTR30 е съответно 1,85% и 0,67%. Секторният BGREIT отчита най-голям ръст (+2,99%).

В топ 3 на печелившите компании

от основния борсов индекс SOFIX през месеца са технологичната компания Алтерко АД-София, Градус АД-Стара Загора и Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София, съответно с увеличения от 18,48%, 9,72% и 7,87%.

В топ 3 на губещите от SOFIX

са Сирма Груп Холдинг АД-София, ТБ Централна кооперативна банка АД и ТБ Първа Инвестиционна Банка АД, като спадовете при тях са съответно 8,11%, 6,31% и 6,25%. Сред 15-те емисии от SOFIX при 8 емисии има повишение през отчетния период, а 7 отбелязват спад.

Други акценти от българския капиталов пазар за миналия месец:

На 4 март 2021 г. на пазара за растеж BEAM на БФБ дебютира първата компания - Биодит АД. Технологичното дружество осъществи успешно първично публично предлагане (IPO) през януари 2021 г., по време на което набра 1 милион лева свеж капитал чрез БФБ. През март акциите на Биодит АД регистрираха ръст от 48% спрямо цената по време на IPO-то.

На 8 март 2021 г. БФБ се включи в световна инициатива за подкрепа на женското лидерство. Инициативата се провежда в партньорство с Международната финансова корпорация (IFC), Световната федерация на борсите (WFE), Инициативата за устойчиви борси (SSE Initiative), на която е член БФБ, Глобалния договор на ООН, UN Women и Women in ETFs (WE), и има за цел насърчаване равнопоставеността на половете в сферата на капиталовите пазари.

На 24 март 2021 г. Българска фондова борса и дъщерната й компания Българска независима енергийна борса (БНЕБ) подписаха договор с Българска телеграфна агенция за по-голяма икономическа информираност на младите хора в страната ни. Това е част от световната инициатива за повишаване финансовата и инвестиционна грамотност на младите хора Global Money Week (Глобална седмица на парите).

На 31 март 2021 г. беше даден официален старт на първия и единствен по рода си в България тинк-танк (мозъчен тръст) за устойчиви финанси и енергетика - Green Finance & Energy Centre. Зеленият център се създава по инициатива на БФБ и БНЕБ и се реализира в партньорството на Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, Комисията за финансов надзор и Фонда на фондовете. Сред основните цели на Зеления център са повишаване на информираността сред бизнеса, надграждане на кодекса за добро корпоративно управление с аспектите на екологичното развитие и социалната отговорност, създаване на борсов Зелен индекс и др.

Повече подробности очаквайте в традиционния анализ за борсовата търговия за отминалата седмица, вкл. и за месец март, който ще бъде публикуван како винаги напоследък в неделя, 11 април.

БФБ
март 2021
SOFIX
индекси
акции
загуби
печалби
търговия
По статията работи:

3E news